Danes je 23.1.2022

Vsebina, dostopna naročnikom
Input:

Pismo o nameri (vzorec)

3.7.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2.12 Pismo o nameri (vzorec)

mag. Boštjan J. Turk

Odprite vzorec v Wordu.

IME IN PRIIMEK

NASLOV

P I S M O O N A M E R I

1.člen

Spodaj podpisani IME IN PRIIMEK izjavljam, da sem pripravljen skleniti Pogodbo o najemu z možnostjo odkupa z nasprotno stranko IME IN PRIIMEK NASPROTNE STRANKE.

2.člen

Predmet tega pisma o nameri je dvosobno stanovanje na naslovu ___________________, parc. št. ________________, št. stanovanja

Dostop do vsebine imajo naročniki modula:
Profi | Profi plus | Premium
Naročnina

Dostop do plačljivih dokumentov

Registracija

Periodične novice

ali prijava.