Danes je 28.1.2020
Vsebina, dostopna naročnikom
Input:

Pogodba o prevzemu dolga (vzorec)

2.12.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

3.5.5 Pogodba o prevzemu dolga (vzorec)

mag. Boštjan J. Turk

Odprite vzorec v Wordu.

DIREKTOR PODJETJA

NASLOV

in

PODJETJE

MATIČNA ŠTEVILKA

SEDEŽ KRAJ IN DATUM

na podlagi 1. odstavka 427. člena Obligacijskega zakonika (UL RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) sklepata naslednjo

p o g o d b o o p r e v z e m u d o l g a

1.člen

Pogodbenika uvodoma ugotavljata, da ima

Dostop do vsebine imajo naročniki modula:
Profi plus | Premium
Naročnina

Dostop do plačljivih dokumentov

Registracija

Periodične novice

ali prijava.

KAJ VAM PORTAL VZORCI POGODB PONUJA?

  • prihranek časa in finančnih sredstev
  • že pripravljene vzorce pogodb 
  • napotila na pravno podlago pri izdelavi pogodbe
  • čistopise pravnih predpisov z označenimi spremembami
  • prezentacije z opornimi točkami
  • novice o spremembah zakonodaje
  • servis vaše vprašanje-odgovor strokovnjaka
  • o novostih v zakonodaji ste obveščeni po elektronski pošti
  • vzorce pripravljajo preverjeni slovenski strokovnjaki
  • ob spremembah zakonodaje so vzorci posodobljeni