Danes je 23.1.2022

Vsebina, dostopna naročnikom
Input:

Pogodba o prodaji solastniškega deleža na nepremičnini (vzorec)

30.8.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

3.1.25 Pogodba o prodaji solastniškega deleža na nepremičnini (vzorec)

mag. Boštjan J. Turk

Odprite vzorec v Wordu.

STRANKA 1

NASLOV

in

STRANKA 2

NASLOV

sklepata naslednjo

p o g o d b o o p r o d a j i s o l a s t n i š k e g a d e l e ž a n a n e p r e m i č n i n i

1.člen

Predmet te pogodbe je solastniški delež na nepremičnini – __________ [dvostanovanjski stavbi] – na naslovu

Dostop do vsebine imajo naročniki modula:
Profi | Profi plus | Premium
Naročnina

Dostop do plačljivih dokumentov

Registracija

Periodične novice

ali prijava.