Danes je 14.12.2019
Praktične informacije - Koledar poročanja
Praktične informacije - Koledar poročanja

December 2019

10.12.2019
 • Javni sektor: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb
 • Javni sektor: Poročanje na FURS o izdanih računih iz vezane knjige računov za pretekli mesec
15.12.2019
 • Javni sektor: Skrajni rok za izdajo računa za dobave znotraj Unije, ki so bile opravljene v prejšnjem mesecu
18.12.2019
 • Javni sektor: Izplačilo plač delojemalcem in oddaja REK-1 obrazca na FURS (oz. takrat, ko je dan izplačila)
 • Javni sektor: Plačilo dajatev od plač FURS (oz. najkasneje peti dan po dnevu izplačila plač)
 • Javni sektor: Poročanje podatkov o plačah v ISPAP
19.12.2019
 • Javni sektor: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
20.12.2019
 • Javni sektor: Rekapitulacijsko poročilo ter obračun DDV
31.12.2019
 • Javni sektor: Obračun DDV (če ni rekapitulacijskega poročila) in plačilo DDV
 • Javni sektor: Poročilo o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1
 • Javni sektor: Popis - uskladitev dejanskih stanj sredstev in obveznosti do virov sredstev s stanji v glavni knjigi
 • Javni sektor: Poročanje neobdavčenih izplačil v novembru, za katerega ni bilo poročanja ob izplačilu, na REK obrazcu