Danes je 29.3.2020
Praktične informacije - Koledar poročanja
Praktične informacije - Koledar poročanja

Marec 2020

10.3.2020
 • Javni sektor: Poročanje na FURS o izdanih računih iz vezane knjige računov za pretekli mesec
11.3.2020
 • Javni sektor: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb
15.3.2020
 • Javni sektor: Skrajni rok za izdajo računa za dobave znotraj Unije, ki so bile opravljene v prejšnjem mesecu
 • Javni sektor: Seznanitev javnih uslužbencev z oceno delovne uspešnosti
18.3.2020
 • Javni sektor: Poročanje podatkov o plačah v ISPAP
 • Javni sektor: Izplačilo plač delojemalcem in oddaja REK-1 obrazca na FURS (oz. takrat, ko je dan izplačila)
 • Javni sektor: Plačilo dajatev od plač FURS (oz. najkasneje peti dan po dnevu izplačila plač)
19.3.2020
 • Javni sektor: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
20.3.2020
 • Javni sektor: Rekapitulacijsko poročilo ter obračun DDV (ter izračun dejanskega odbitnega deleža in popravek nastalih razlik v obračunu DDV)
30.3.2020
 • Javni sektor: Posredni uporabniki občinskih proračunov: Predložitev premoženjske bilance 2019 AJPES
31.3.2020
 • Javni sektor: Obračun DDV (če ni rekapitulacijskega poročila) in plačilo DDV
 • Javni sektor: Izračun dejanskega odbitnega deleža in popravek nastalih razlik v obračunu DDV
 • Javni sektor: Poročilo o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1
 • Javni sektor: Poročanje neobdavčenih izplačil v februarju, za katerega ni bilo poročanja ob izplačilu, na REK obrazcu
 • Javni sektor: Oddaja letnega poročila za društva, podjetja
 • Javni sektor: Obračun davka od dohodkov pravnih oseb
 • Javni sektor: Pisno obvestilo o odmeri letnega dopusta