Danes je 18.1.2020
Praktične informacije - Koledar poročanja
Praktične informacije - Koledar poročanja

Januar 2020

10.1.2020
 • Javni sektor: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb
 • Javni sektor: Poročanje na FURS o izdanih računih iz vezane knjige računov za pretekli mesec
15.1.2020
 • Javni sektor: Skrajni rok za izdajo računa za dobave znotraj Unije, ki so bile opravljene v prejnjem mesecu
18.1.2020
 • Javni sektor: Poročanje podatkov o tevilu zaposlenih na dan 1. januarja v ISPAP
 • Javni sektor: Poročanje podatkov o plačah v ISPAP
20.1.2020
 • Javni sektor: Izplačilo plač delojemalcem in oddaja REK-1 obrazca na FURS (oz. takrat, ko je dan izplačila)
 • Javni sektor: Plačilo dajatev od plač FURS (oz. najkasneje peti dan po dnevu izplačila plač)
 • Javni sektor: Rekapitulacijsko poročilo ter obračun DDV
23.1.2020
 • Javni sektor: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
31.1.2020
 • Javni sektor: Poročilo o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1
 • Javni sektor: Obračun DDV (če ni rekapitulacijskega poročila) in plačilo DDV
 • Javni sektor: Popis neplačanih računov (davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev po plačani realizaciji)
 • Javni sektor: Poročanje o letnem prometu za 2019 v posamezni dravi članici, če je bil preseen limit pri prodaji blaga na daljavo
 • Javni sektor: Dostava podatkov za odmero dohodnine za leto 2019
 • Javni sektor: Poročanje neobdavčenih izplačil v decembru, za katerega ni bilo poročanja ob izplačilu, na REK obrazcu