Danes je 8.8.2020

Najnovejši članki

Starševsko varstvo in krajši delovni čas - zadostuje aneks k pogodbi o zaposlitvi?Garancija

7.8.2020, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Kaj moramo storiti, če želi zaposlena uveljavljati pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva, za kar je že podala vlogo? Do otrokovega tretjega leta starosti bi delala 30 ur tedensko, ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Zasebni izhodi zaposlenih med delovnim časom in nedosežen mesečni fond urGarancija

6.8.2020, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Smo gospodarska družba zasebnega sektorja, ki jo zavezuje Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije.   Pozanimali bi se glede (zakonskih) opcij delodajalca oziroma glede dobre prakse glede ...

Dostopno za naročnike: Profi plus | Premium

Varnost in zdravje pri delu na domu: ne pozabite na pregled stanovanja in soglasje delavca

6.8.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Med epidemijo novega koronavirusa je kar nekaj delodajalcev zaposlenim zaradi izrednih razmer odredilo delo na domu, nekaj je tudi takih, ki delavcem tovrstno delo še vedno omogočajo - bodisi kot bolj fleksibilno obliko dela bodisi kot priprave na drugi ...

Odredba o skrajšanem delovnem času in delno čakanje na delo:razporeditev delovnega časa in kraj opravljanja delaGarancija

5.8.2020, Odvetnica Lidija Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Ali lahko v odredbi o skrajšanem delovnem času in delnem čakanju na delo opredelimo tudi razpored delovnega časa in lokacijo, npr. v smislu: pon-tor 8ur, sreda 4 ure; ali npr. povprečno 4 ure dnevno itd., od doma, na lokaciji poslovnih ...

Dostopno za naročnike: Profi plus | Premium

Je bila vašemu delavcu odrejena karantena? Preverite, kako je z nadomestilom plače po novem

5.8.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covid-19 (ZIUPDV), ki velja od 11. julija 2020, ureja nadomestila plač delavcem, ki so v določenih primerih upravičeni do nadomestila plače za čas odrejene karantene (kar se v celoti povrne iz državnega ...

Elektronska evidenca delovnega časa in razlika urGarancija

4.8.2020, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

V našem podjetju imamo elektronsko evidenco delovnega časa. Ta evidenca primerja mesečno delovno obveznost po delovnem koledarju in dejansko opravljene ure delavca. Te ure se morajo na letni ravni izničiti. Delavec ...

Dostopno za naročnike: Profi plus | Premium

Delo od doma: pravno preverjen vzorec ustrezne pogodbe in obvestila IRSD

4.8.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Zakon o delovnih razmerjih ureja delo od doma v določbah od 68. do 72. člena. Za delo na domu se šteje delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu oz. prostoru po svoji izbiri (ki je izven prostorov delodajalca), prav tako se šteje delo na daljavo, ki ga ...

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavki, ki je na čakanjuGarancija

3.8.2020, Lidija Turk, odvetnica, Vir: Verlag Dashöfer

Delavko smo 23. 3. 2020 poslali na čakanje, kjer je še danes - neprekinjeno. Iz vodstva so sporočili naj začnemo postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Zanima nas, kakšen je pravilen postopek? Ali jo moramo ...

Dostopno za naročnike: Profi plus | Premium

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga: postopek in inšpekcija

3.8.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Skladno z Zakonom o delovnih razmerjih lahko delodajalec redno odpove pogodbo o zaposlitvi, če obstaja utemeljen razlog, eden od teh je tudi poslovni razlog - če gre za prenehanje potreb po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi, ...

Inšpekcijski nadzor nad spoštovanjem določb interventne zakonodaje

30.7.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Namen interventne zakonodaje je omilitev negativnih posledic epidemije novega koronavirusa, ena od ključnih varovalk pri teh pa je prepoved odpuščanja. Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga Za primer naj omenimo Zakon o interventnih ukrepih za ...

več člankov
Najbolj brani članki

Pogodba o najemu vozila (vzorec)Garancija

7.10.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. NAJEMODAJALEC SEDEŽ MATIČNA ŠTEVILKA in NAJEMNIK NASLOV sklepata naslednjo n a j e m n o p o g o d b o 1.člen Predmet te najemne pogodbe je avtomobil znamke __________ [Škoda Octavia RS], letnik ______ [2018]. ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Dogovor o sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi (vzorec)Garancija

24.3.2016, Strokovni avtorski kolektiv, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite dokument v Wordu Ta Dogovor o sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi (v nadaljevanju: Dogovor) sta na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih in pogodbe o zaposlitvi z dne ______________, dogovorila in sklenila: __ ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Pogodba o ari (vzorec)Garancija

29.7.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. STRANKA 1 NASLOV In STRANKA 2 NASLOV Kraj in datum sklepata naslednjo P O G O D B O O A R I 1.člen Predmet te pogodbe je ara v višini _____ [5000€] za predmet glavne pogodbe, ki je ______ [ ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Privolitev za zbiranje osebnih podatkov po GDPR (vzorec)Garancija

15.12.2017, Mojca Fakin, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu Vzorec je pripravljen za več namenov, kjer stranke ta namen ustrezno opredelijo, vzorec je za lažje razumevanje podan na konkretnem primeru: v oglatih oklepajih so zato podana pojasnila in primeri, katere podatke je ...

Dostopno za naročnike: Premium

Pogodba o poslovnem sodelovanju (vzorec)Arhiv

7.10.2016, Kaja Breznik Ladinik odvetnica, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu POGODBA O POSLOVNEM SODELOVANJU ki sta jo dne ____________ [vstaviti] dogovorila in sklenila ____________________________ [vstaviti naziv družbe], _______________________ [vstaviti naslov], matična ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium
več člankov
Seminarji

Kadrovska šola

Predavateljici: Maja Brajnik, Doris Rakuša

Cilj Kadrovske šole? Da vas usposobimo, da boste kadrovske postopke in odločitve peljali z večjo odločnostjo, sigurnostjo in novim znanjem! Preverili bomo najpogostejše pasti, v katere se delodajalci v praksi ujamejo in glavne razloge zaradi katerih so delavci pred delovnim sodiščem uspešnejši… Več informacij >>> 

Nadzor zaposlenih na delovnem mestu

Predavateljica: Maja Brajnik

Pri izvajanju nadzora delavcev mora biti delodajalec še posebej previden, saj ga lahko izvaja le znotraj meja dopustnega, kar pomeni, da ta nadzor ne sme nesorazmerno posegati v pravico do zasebnosti delavcev. Na seminarju boste izvedeli, kakšne so meje dopustnega nadzora, ki je sorazmeren glede na poseg v pravico do zasebnosti delavcev ter katere so najbolj ključne točke in »pasti« na katere morajo biti delodajalci še posebej pozorni. Več informacij >>>