Danes je 21.10.2020

Najnovejši članki

Vlada razglasila epidemijo

19.10.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Vlada RS je izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni covid-19 na območju Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 146/2020 z dne 18. 10. 2020). Odlok začne veljati danes in velja 30 dni.

DZ potrdil PKP5

16.10.2020, Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gov.si

Državni zbor je včeraj potrdil predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covid-19 oz. PKP5, nekaj ukrepov navajamo v nadaljevanju. Čakanje na delo S PKP5 se nadaljuje ukrep subvencioniranja čakanja na delo doma, in sicer za vse ...

Access2Markets: portal o dostopu do trgov

14.10.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sporoča, da je začel delovati portal Access2Markets oz. »dostop do trgov«. Ta je lahko v pomoč manjšim podjetjem pri trgovanju s tretjimi državami (tj. državami izven EU), da bi lahko izkoristili ...

SPS z javnim razpisom financiranja mikro, malih in srednje velikih podjetij

12.10.2020, Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, gov.si

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil javni razpis, s katerim lahko mikro, mala in srednje velika podjetja pridejo do ugodnih mikrokreditov - brez stroškov odobritve, z bolj ugodnimi pogoji. Višina kredita znaša od 5 do 25 tisoč evrov in je ...

Koronavirus: nekaj rešitev za situacije, s katerimi se delodajalci srečujete v praksi

12.10.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Koronavirus in poslabšanje epidemiološke slike v državi ponovno sproža kar nekaj vprašanj v podjetjih, zato v nadaljevanju objavljamo nekaj rešitev na trenutno kar pogoste situacije, s katerimi se srečujete delodajalci v praksi. Delavec je prejel odločbo o ...

Arhiv poslovne dokumentacije

12.10.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Poslovni subjekti morate hraniti dokumentacijo, ki nastane med poslovanjem, pri tem pa ločujemo: dokumentacijo glede podjetja in njegovega udejstvovanja na trgu (denimo pravilniki) - vsebino, način hrambe uredi podjetje samo z internim aktom; ...

Zaposleni je dobil odločbo o karanteni - ali lahko koristi letni dopust za ta čas?Garancija

9.10.2020, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

Zaposleni je dobil odločbo o karanteni. Zanima nas, ali lahko zaposleni koristi letni dopust in s tem ne uveljavljamo odločbe oz. ali mora obvezno imeti karanteno? Odgovor V času odrejene karantene lahko zaposleni dela od doma, če je narava ...

Dostopno za naročnike: Profi plus | Premium

Omejitev zbiranja

9.10.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Vlada RS je izdala Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi (Ur. l. RS, št. 138/2020, z dne 8. 10. 2020). Skladno s tem velja, da je ...

Spremembe odloka glede omejitev ponujanja in prodajanja blaga in storitev

9.10.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Vlada RS je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Ur. L. RS št. 138/2020, z dne 8. 10. 2020). Skladno s tem je možna le t.i. sedeča postrežba - strežba ...

Trajni arhiv poslovne dokumentacijeGarancija

6.10.2020, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Poslovni subjekti so dolžni hraniti dokumentacijo, ki nastane med poslovanjem. Pri tem je treba ločevati med (i) hrambo dokumentacije, ki je povezana s samim podjetjem in njegovim udejstvovanjem na ...

Dostopno za naročnike: Profi plus | Premium
več člankov
Najbolj brani članki

Čakanje na upokojitev - odpoved pogodbeArhiv

9.10.2017, Eva Langeršek, mag. prava, Kadrovska asistenca, Vir: Verlag Dashöfer

Delavec je od ZPIZ-a pridobil informacijo, da bo pogoje za starostno upokojitev izpolnil 23. 12. 2019. Želi si, da bi šel 25 mesecev prej na zavod (čakanje), ker ima pravico do denarnega nadomestila. Na Zavodu ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Interni akti v podjetjuGarancija

14.3.2018, Tanja Bohl, Vir: Verlag Dashöfer

Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013 s spremembami, v nadaljevanju ZDR-1 ) v prvem odstavku 9. člena določa omejitev avtonomije pogodbenih strank. Tako sta pri sklepanju in prenehanju pogodbe o zaposlitvi ter v času trajanja ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Dostopno za naročnike: Profi plus | Premium

Dogovor o sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi (vzorec)Garancija

24.3.2016, Strokovni avtorski kolektiv, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite dokument v Wordu Ta Dogovor o sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi (v nadaljevanju: Dogovor) sta na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih in pogodbe o zaposlitvi z dne ______________, dogovorila in sklenila: __ ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Predpogodba o prodaji nepremičnine (vzorec)Garancija

30.8.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. STRANKA 1 NASLOV in STRANKA 2 NASLOV sklepata naslednjo p r e d p o g o d b o: 1.člen Predmet te pogodbe je pogodba o prodaji nepremičnine med strankama _______ [STRANKA 1] in ________ [STRANKA 2]. 2.člen ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Pogodba o najemu vozila (vzorec)Garancija

7.10.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. NAJEMODAJALEC SEDEŽ MATIČNA ŠTEVILKA in NAJEMNIK NASLOV sklepata naslednjo n a j e m n o p o g o d b o 1.člen Predmet te najemne pogodbe je avtomobil znamke __________ [Škoda Octavia RS], letnik ______ [2018]. ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium
več člankov
Seminarji

Kadrovska šola

Predavateljici: Maja Brajnik, Doris Rakuša

Cilj Kadrovske šole? Da vas usposobimo, da boste kadrovske postopke in odločitve peljali z večjo odločnostjo, sigurnostjo in novim znanjem! Preverili bomo najpogostejše pasti, v katere se delodajalci v praksi ujamejo in glavne razloge zaradi katerih so delavci pred delovnim sodiščem uspešnejši… Več informacij >>> 

Nadzor zaposlenih na delovnem mestu

Predavateljica: Maja Brajnik

Pri izvajanju nadzora delavcev mora biti delodajalec še posebej previden, saj ga lahko izvaja le znotraj meja dopustnega, kar pomeni, da ta nadzor ne sme nesorazmerno posegati v pravico do zasebnosti delavcev. Na seminarju boste izvedeli, kakšne so meje dopustnega nadzora, ki je sorazmeren glede na poseg v pravico do zasebnosti delavcev ter katere so najbolj ključne točke in »pasti« na katere morajo biti delodajalci še posebej pozorni. Več informacij >>>