Danes je 14.6.2021

Najnovejši članki

Aktualni ukrepi glede koronavirusa (z dne 2.6.2021 in 3.6.2021)

3.6.2021, Vir: Vlada RS, pristojna ministrstva, gov.si

... Vlada RS je na 79. redni seji, ki je potekala 2. 6. 2021, spremenila nekaj ukrepov glede koronavirusa. Prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji Vlada je izdala nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki ...

Skrajni roki za oddajo vlog glede interventnih ukrepov

2.6.2021, Vir: ZRSZ

... Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) opozarja na skrajne roke za oddajo vlog za povračilo nadomestila plače, in sicer za začasno čakanje na delo, karanteno in višjo silo ter za subvencijo skrajšanega polnega delovnega časa. Omenjeni ukrepi se izvajajo do 30. 6. 2021, skrajni roki za oddajo vlog pa so: ...

Ukrepi Vlade glede koronavirusa (26. 5. 2021)

27.5.2021, Vir: Vlada RS, pristojna ministrstva, gov.si

... Vlada RS je na 77. redni seji, ki je potekala 26. 5. 2021, sprejemala ukrepe glede koronavirusa. Čakanje na delo Vlada je izdala Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo za mesec junij. Prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev ...

Čakanje na delo podaljšano za en mesec

27.5.2021, Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gov.si

... Vlada RS je sprejela Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo za mesec junij. Pristojni namreč ocenjujejo, da je ta ukrep glede na epidemiološke in gospodarske razmere še potreben, zato je ukrep podaljšan do 30. 6. 2012. Celotno obvestilo ...

Predlog Zakona o varstvu potrošnikov v javni obravnavi

25.5.2021, Vir: Verlag Dashöfer

... Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo obvešča, da je v javni obravnavi predlog Zakona o varstvu potrošnikov. Svoje predloge lahko posredujete v 30-ih dnevih od objave na portalu e-demokracija, in sicer na naslov gp.mgrt@gov.si, ob tem pripišite »Pripombe na osnutek ZVPot-1«. Besedilo ...

Dva osnutka predlogov zakonov glede avtorskih in sorodnih pravic

25.5.2021, Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, gov.si

... Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo obvešča, da sta v javni obravnavi osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-I) in pa osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic ...

Ukrepi Vlade glede koronavirusa z 20. 5. 2021

24.5.2021, Vir: Vlada RS, pristojna ministrstva, gov.si

... Vlada RS je na 213. dopisni seji, ki je potekala 20. 5. 2021, sprejemala ukrepe za zajezitev koronavirusa. Prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki ...

več člankov
Najbolj brani članki

Pogodba o ari (vzorec)Garancija

29.7.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... Odprite vzorec v Wordu. STRANKA 1 NASLOV In STRANKA 2 NASLOV Kraj in datum sklepata naslednjo P O G O D B O O A R I 1.člen Predmet te pogodbe je ara v višini _____ [5000€] za predmet glavne pogodbe, ki je ______ [enostanovanjska stavba] na naslovu ______ [Neubergerjeva ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Dogovor o sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi (vzorec)Garancija

24.3.2016, Strokovni avtorski kolektiv, Vir: Verlag Dashöfer

... Odprite dokument v Wordu Ta Dogovor o sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi (v nadaljevanju: Dogovor) sta na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih in pogodbe o zaposlitvi z dne ______________, dogovorila in sklenila: _________________________, ______________ ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Pogodba o najemu vozila (vzorec)Garancija

7.10.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... Odprite vzorec v Wordu. NAJEMODAJALEC SEDEŽ MATIČNA ŠTEVILKA in NAJEMNIK NASLOV sklepata naslednjo n a j e m n o p o g o d b o 1.člen Predmet te najemne pogodbe je avtomobil znamke __________ [Škoda Octavia RS], letnik ______ [2018]. Avtomobil, ki je predmet te najemne pogodbe ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Pogodba o prodaji solastniškega deleža na nepremičnini (vzorec)Garancija

30.8.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... Odprite vzorec v Wordu. STRANKA 1 NASLOV in STRANKA 2 NASLOV sklepata naslednjo p o g o d b o o p r o d a j i s o l a s t n i š k e g a d e l e ž a n a n e p r e m i č n i n i 1.člen Predmet te pogodbe je solastniški delež na nepremičnini - __________ [dvostanovanjski ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Kupoprodajna pogodba za blago (vzorec)Garancija

7.10.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... Odprite vzorec v Wordu. KUPEC NASLOV in PRODAJALEC SEDEŽ MATIČNA ŠTEVILKA sklepata naslednjo p r o d a j n o p o g o d b o 1.člen Na podlagi te pogodbe se prodajalec zavezuje, da bo kupcu priskrbel ________ [20m 3 hrastovega lesa] , katerega lastnosti so opisane v 2. členu ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium
več člankov
Seminarji

Kadrovska šola

Cilj Kadrovske šole? Da vas usposobimo, da boste kadrovske postopke in odločitve peljali z večjo odločnostjo, sigurnostjo in novim znanjem! Preverili bomo najpogostejše pasti, v katere se delodajalci v praksi ujamejo in glavne razloge zaradi katerih so delavci pred delovnim sodiščem uspešnejši… 

Več informacij >>> 

Elektronsko arhiviranje računovodske dokumentacije - računovodsko - davčni vidik

Udeleženci bodo skozi predavanje pridobili pregled katero računovodsko-davčno-poslovno dokumentacijo ter evidence moramo zaradi potreb računovodskega in davčnega nadzora, hraniti za določen čas, v nekaterih primerih pa tudi trajno.

Več informacij >>>