Danes je 30.10.2020

Najnovejši članki

PKP5: FURS-ova pojasnila za s.p.-jevce, kmete in družbenike

27.10.2020, Vir: FURS, gov.si

Finančna uprava RS je objavila nekaj pojasnil glede sprejetega PKP5 in ukrepov, ki se nanašajo na samozaposlene, kmete in družbenike. Obvešča, da je izjava za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka za mesece oktober, november in december že na voljo, in ...

Spremenjen pravilnik o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma

27.10.2020, Vir: gov.si, Urad RS za preprečevanje pranja denarja

Urad RS za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma obvešča, da je s 24. 10. 2020 začel veljati Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma. ...

Arhiv poslovne dokumentacije: vzorec internega pravilnika

26.10.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Poslovni subjekti morate hraniti dokumentacijo, ki nastane med poslovanjem, pri tem pa ločujemo: dokumentacijo glede podjetja in njegovega udejstvovanja na trgu (denimo pravilniki) - vsebino, način hrambe uredi podjetje samo z internim aktom; ...

ZZUOOP tudi o množičnem vrednotenju nepremičnin

26.10.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Geodetska uprava RS obvešča, da je Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covid-19 (ZZUOOP - oz. PKP5) posegel tudi na področje množičnega vrednotenja nepremičnin, in sicer se še enkrat prestavljajo roki. Več informacij je na voljo ...

Sklep delodajalca o odsotnosti z dela zaradi višje sile - ko je delavčevemu otroku odrejena karantena (vzorec)Garancija

24.10.2020, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Opozorilo: Odsotnost delavca na podlagi višje sile je mogoča le v izjemnih okoliščinah in pod predpostavko, da so izpolnjeni vsi elementi višje sile v skladu s 153. členom Obligacijskega zakonika ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Obvestilo delodajalcu o odsotnosti z dela zaradi višje sile (vzorec)Garancija

24.10.2020, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. Delavec __________ [ vstaviti ime in priimek delavca ], rojen dne __________ [ vstaviti datum rojstva delavca ], stanujoč na naslovu __________ [ vstaviti naslov prebivališča ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covid-19 (ZZUOOP)Garancija

23.10.2020, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

V Državnem zboru RS je bil sprejet peti protikoronski paket, in sicer Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19. Zakon bo stopil v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem ...

Dostopno za naročnike: Profi plus | Premium

Razkužila v večstanovanjskih stavbah še obvezna

23.10.2020, Vir: Ministrstvo za zdravje, gov.si

Vlada RS je sprejela sklep, skladno s katerim se podaljša ukrep obveznega nameščanja razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah. Vlada skladno z Odlokom o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah ...

Okrepljen posredni nadzor nad preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma

23.10.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Urad RS za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma obvešča, da zaradi epidemije ne bo opravljal nadzorov na terenu. A pozor, okrepljeno bo izvajanje posrednega nadzora, pri katerem zavezanci dobite vprašalnik, ki ga morate izpolniti. O ...

Spet spremembe glede ponujanja in prodaje blaga in storitev - v veljavi od sobote

23.10.2020, Vir: Vlada RS, MGRT, gov.si

Vlada RS je sprejela Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS - v veljavo je stopil v soboto, 24. 10. 2020, s tem pa preneha veljati Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS. ...

več člankov
Najbolj brani članki

Pogodba o najemu vozila (vzorec)Garancija

7.10.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. NAJEMODAJALEC SEDEŽ MATIČNA ŠTEVILKA in NAJEMNIK NASLOV sklepata naslednjo n a j e m n o p o g o d b o 1.člen Predmet te najemne pogodbe je avtomobil znamke __________ [Škoda Octavia RS], letnik ______ [2018]. ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Predpogodba o prodaji nepremičnine (vzorec)Garancija

30.8.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. STRANKA 1 NASLOV in STRANKA 2 NASLOV sklepata naslednjo p r e d p o g o d b o: 1.člen Predmet te pogodbe je pogodba o prodaji nepremičnine med strankama _______ [STRANKA 1] in ________ [STRANKA 2]. 2.člen ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Pogodba o ari (vzorec)Garancija

29.7.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. STRANKA 1 NASLOV In STRANKA 2 NASLOV Kraj in datum sklepata naslednjo P O G O D B O O A R I 1.člen Predmet te pogodbe je ara v višini _____ [5000€] za predmet glavne pogodbe, ki je ______ [ ...

Dostopno za naročnike: Profi | Premium

Kupoprodajna pogodba za blago (vzorec)Garancija

7.10.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. KUPEC NASLOV in PRODAJALEC SEDEŽ MATIČNA ŠTEVILKA sklepata naslednjo p r o d a j n o p o g o d b o 1.člen Na podlagi te pogodbe se prodajalec zavezuje, da bo kupcu priskrbel ________ [20m 3 hrastovega lesa] , ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Čakanje na upokojitev - odpoved pogodbeArhiv

9.10.2017, Eva Langeršek, mag. prava, Kadrovska asistenca, Vir: Verlag Dashöfer

Delavec je od ZPIZ-a pridobil informacijo, da bo pogoje za starostno upokojitev izpolnil 23. 12. 2019. Želi si, da bi šel 25 mesecev prej na zavod (čakanje), ker ima pravico do denarnega nadomestila. Na Zavodu ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium
več člankov
Seminarji

Kadrovska šola

Predavateljici: Maja Brajnik, Doris Rakuša

Cilj Kadrovske šole? Da vas usposobimo, da boste kadrovske postopke in odločitve peljali z večjo odločnostjo, sigurnostjo in novim znanjem! Preverili bomo najpogostejše pasti, v katere se delodajalci v praksi ujamejo in glavne razloge zaradi katerih so delavci pred delovnim sodiščem uspešnejši… Več informacij >>> 

Nadzor zaposlenih na delovnem mestu

Predavateljica: Maja Brajnik

Pri izvajanju nadzora delavcev mora biti delodajalec še posebej previden, saj ga lahko izvaja le znotraj meja dopustnega, kar pomeni, da ta nadzor ne sme nesorazmerno posegati v pravico do zasebnosti delavcev. Na seminarju boste izvedeli, kakšne so meje dopustnega nadzora, ki je sorazmeren glede na poseg v pravico do zasebnosti delavcev ter katere so najbolj ključne točke in »pasti« na katere morajo biti delodajalci še posebej pozorni. Več informacij >>>