Danes je 1.10.2020

Najnovejši članki

Predlog PKP5: sprememba vstopnega pogoja za čakanje na delo

30.9.2020, Vir: MDDSZ, Vlada RS, gov.si

Vlada RS je sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covid-19 oziroma t.i. PKP5, nekaj ukrepov navajamo v nadaljevanju. Karantena Predlog PKP5 predvideva podaljšanje ukrepa 100% nadomestila plače, če je delavcu odrejena ...

Zmeda glede merjenja temperature: jo morate v podjetju meriti?

30.9.2020, Vir: Informacijski pooblaščenec

Informacijska pooblaščenka (IP) je objavila nekaj pojasnil glede merjenja temperature v podjetjih, tj. zaposlenih in obiskovalcev. Kot je zapisala, glede na aktualne predpise, »merjenje temperature nikakor ni nujen in smiseln ukrep vedno in povsod«. ...

Izjava delavca o prisotnosti simptomov covid-19 pred opravljanjem dela v delovnih prostorih delodajalca (vzorec)Garancija

28.9.2020, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. OPOMBA 1: Delodajalec ni kar avtomatično upravičen do sistematičnega zbiranja osebnih podatkov vseh delavcev, v zvezi s SARS-CoV-2, na vseh delovnih mestih. Preden ...

Dostopno za naročnike: Premium

Ali morate skleniti pogodbo o obdelavi osebnih podatkovGarancija

24.9.2020, Kadrovska asistenca, Kadrovske storitve d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Naše podjetje ima sklenjeno pogodbo za vodenje in upravljanje spletne trgovine z drugim podjetjem. Naše podjetje je lastnik te spletne strani. Pri obdelavi naročil spletne trgovine nimamo stika z osebnimi podatki ...

Dostopno za naročnike: Premium

10 vzorcev dokumentov, ki jih potrebujete za delo na domu

24.9.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Inšpektorat RS za delo in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) objavljata nekaj pojasnil o odrejanju drugega dela in dela od doma zaradi aktualnih zadev glede koronavirusa. MDDSZ je v ta namen pripravilo tudi stališče, ki ga ...

Nove spremembe omejitev za gostince

24.9.2020, Vir: Vlada RS, MGRT, gov.si

Vlada RS je izdala Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS. Skladno s tem velja, da je »opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih ...

Podrobnosti petega paketa protikorona ukrepov (PKP5)

24.9.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Vlada RS je obravnavala peti paket protikoronskih ukrepov (PKP5) - ukrepi bodo veljali do konca leta, nekatere bo možno s sklepom Vlade podaljšati še do 30. junija 2021. Nekaj ukrepov s področja trga dela navajamo v nadaljevanju. Ohranja se ukrep ...

Splošni akti delodajalcaGarancija

23.9.2020, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Splošni akti delodajalca so enostranski avtonomni pravni vir, ki so kot oblika pravnega vira specifični zgolj za področje delovnopravne zakonodaje. Po svoji vsebini jih lahko razdelimo na tiste splošne ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Varstvo osebnih podatkov in dostop do gesel zaposlenihGarancija

23.9.2020, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Delodajalec, kolikor nam je znano, ne sme hraniti gesel zaposlenih, ki jih uporabljajo za dostop do svoje delovne postaje, e-maila ipd., ker gre za osebni podatek (lastna gesla). Je pa v primeru, ko gre za nepredvidene odsotnosti ...

Dostopno za naročnike: Premium

Dogovor o koriščenju neplačanega dopusta (vzorec)Garancija

22.9.2020, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. VZOREC - Dogovor o koriščenju neplačanega dopusta Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT , 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/ ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium
več člankov
Najbolj brani članki

Pogodba o najemu vozila (vzorec)Garancija

7.10.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. NAJEMODAJALEC SEDEŽ MATIČNA ŠTEVILKA in NAJEMNIK NASLOV sklepata naslednjo n a j e m n o p o g o d b o 1.člen Predmet te najemne pogodbe je avtomobil znamke __________ [Škoda Octavia RS], letnik ______ [2018]. ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Privolitev za zbiranje osebnih podatkov po GDPR (vzorec)Garancija

15.12.2017, Mojca Fakin, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu Vzorec je pripravljen za več namenov, kjer stranke ta namen ustrezno opredelijo, vzorec je za lažje razumevanje podan na konkretnem primeru: v oglatih oklepajih so zato podana pojasnila in primeri, katere podatke je ...

Dostopno za naročnike: Premium

Pogodba o poslovnem sodelovanju (vzorec)Arhiv

7.10.2016, Kaja Breznik Ladinik odvetnica, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu POGODBA O POSLOVNEM SODELOVANJU ki sta jo dne ____________ [vstaviti] dogovorila in sklenila ____________________________ [vstaviti naziv družbe], _______________________ [vstaviti naslov], matična ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Dogovor o sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi (vzorec)Garancija

24.3.2016, Strokovni avtorski kolektiv, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite dokument v Wordu Ta Dogovor o sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi (v nadaljevanju: Dogovor) sta na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih in pogodbe o zaposlitvi z dne ______________, dogovorila in sklenila: __ ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Predpogodba o prodaji nepremičnine (vzorec)Garancija

30.8.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. STRANKA 1 NASLOV in STRANKA 2 NASLOV sklepata naslednjo p r e d p o g o d b o: 1.člen Predmet te pogodbe je pogodba o prodaji nepremičnine med strankama _______ [STRANKA 1] in ________ [STRANKA 2]. 2.člen ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium
več člankov
Seminarji

Kadrovska šola

Predavateljici: Maja Brajnik, Doris Rakuša

Cilj Kadrovske šole? Da vas usposobimo, da boste kadrovske postopke in odločitve peljali z večjo odločnostjo, sigurnostjo in novim znanjem! Preverili bomo najpogostejše pasti, v katere se delodajalci v praksi ujamejo in glavne razloge zaradi katerih so delavci pred delovnim sodiščem uspešnejši… Več informacij >>> 

Nadzor zaposlenih na delovnem mestu

Predavateljica: Maja Brajnik

Pri izvajanju nadzora delavcev mora biti delodajalec še posebej previden, saj ga lahko izvaja le znotraj meja dopustnega, kar pomeni, da ta nadzor ne sme nesorazmerno posegati v pravico do zasebnosti delavcev. Na seminarju boste izvedeli, kakšne so meje dopustnega nadzora, ki je sorazmeren glede na poseg v pravico do zasebnosti delavcev ter katere so najbolj ključne točke in »pasti« na katere morajo biti delodajalci še posebej pozorni. Več informacij >>>