Danes je 3.2.2023

Najnovejši članki

Dvig minimalne plače

24.1.2023, Vir: Verlag Dashöfer

... Bruto minimalna plača bo za delo, opravljeno po 1. januarju 2023, znašala 1.203,36 evrov, kar predstavlja 12-odstotni dvig. Določena pa je bila tudi nova minimalna bruto urna postavka za začasno in občasno delo dijakov in študentov. Ta znaša 6,92 evrov. ...

Pogodba o obdelavi osebnih podatkov 2023 (vzorec)Garancija

22.1.2023, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Odprite vzorec v Wordu. Na podlagi Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Premium

Obvezni in priporočljivi akti delodajalca v letu 2023Garancija

20.1.2023, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Obvezni splošni akti delodajalca: Akt o sistemizaciji delovnih mest obvezen organizacijski avtonomni splošni akt; pri sprejemu se upošteva določba 10. člena ZDR-1 – pridobitev predhodnega mnenja sindikata; pogoji, določeni za opravljanje ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi plus | Premium

Vlada potrdila spremembe evidentiranja delovnega časa

19.1.2023, Vir: Verlag Dashöfer

... Vlada RS je potrdila Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Evidenca o izrabi delovnega časa je pri inšpekcijskemu nadzoru osnova za ugotavljanje, ali se spoštujejo določbe o delovnem času, odmoru in počitkih. Inšpektorji so zaradi izkušenj iz ...

Videonadzor po novem ZVOP-2Garancija

18.1.2023, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. L. RS, št. 163/2022, v nadaljevanju: ZVOP-2), ki bo pričel veljati 26. 1. 2023 in bo nadomestil do sedaj veljavni ZVOP-1 , med drugim vsebuje tudi ureditev videonadzora. To področje je sicer urejal tudi ...

Dostopno za naročnike: Premium

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov 2023 (vzorec)Garancija

18.1.2023, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Odprite vzorec v Wordu. Na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZDR-1 ) ter na osnovi določb Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/2022, v ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022
Dostopno za naročnike: Premium

Pravilnik o videonadzoru v delovnih prostorih (vzorec)Garancija

18.1.2023, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Odprite vzorec v Wordu. Na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZDR-1 ) ter na osnovi določb Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/2022, v ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Premium

Privolitev v obdelavo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja fizičnim osebam - e-pošta, telefon (vzorec)Garancija

18.1.2023, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Odprite vzorec v Wordu. Ime in priimek: _______________ Elektronska pošta: _______________ Telefonska številka: _______________ S posredovanjem svojih osebnih podatkov [ oz. z izpolnitvijo obrazca z osebnimi podatki ] soglašam, da ________ ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Premium

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov 2023 (vzorec)Garancija

18.1.2023, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Odprite vzorec v Wordu. Na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZDR-1 ) ter na osnovi določb Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/2022, v ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Premium

Letni razpored delovnega časa (komentar)Garancija

18.1.2023, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. »Pred začetkom koledarskega oziroma poslovnega leta morajo delodajalci določiti letni razpored delovnega časa in o tem pisno obvestiti delavce na pri delodajalcu običajen način (npr. na določenem oglasnem mestu v poslovnih prostorih delodajalca ...

Dostopno za naročnike: Profi plus | Premium
več člankov
Najbolj brani članki

Pogodba o zaposlitvi za določen čas po GDPR (vzorec)Garancija

12.4.2018, mag. Kaja Breznik Ladinik, odvetnica, Vir: Verlag Dashöfer

... mag. Kaja Breznik Ladinik, odvetnica Odprite vzorec v Wordu. Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št.  21/2013 ,  78/2013  - popr.,  47/2015  - ZZSDT ,  33/2016  - PZ-F,  52/2016 , v nadaljevanju » ZDR-1 «), Kolektivne pogodbe ________________ (Uradni list RS št. ____________, v ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2022 | 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Premium

Pravilnik o računovodstvu za mikro družbe (vzorec)Garancija

16.1.2019, mag. Sabina Lamut, Vir: Verlag Dashöfer

... mag. Sabina Lamut Odprite dokument v Wordu V skladu z določbo 54. čl. ZGD-1 (Zakon o gospodarskih družbah) ter s SRS 2016, ki obsegajo Uvod v SRS, Okvir SRS ter posamezne SRS-je, ki urejajo gospodarske kategorije (Standardi I) ter standarde računovodskega poročanja (Standardi II), je direktor družbe ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2022 | 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas po GDPR (vzorec)Garancija

12.4.2018, mag. Kaja Breznik Ladinik, odvetnica, Vir: Verlag Dashöfer

... mag. Kaja Breznik Ladinik, odvetnica Odprite vzorec v Wordu. Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št.  21/2013 ,  78/2013  - popr.,  47/2015  - ZZSDT ,  33/2016  - PZ-F,  52/2016 , v nadaljevanju » ZDR-1 «), Kolektivne pogodbe ________________ (Uradni list RS št. ____________, v ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2022 | 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Premium

Sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi zaradi upokojitve (komentar)Garancija

31.8.2017, Tanja Bohl, odvetnica, Vir: Verlag Dashöfer

... Tanja Bohl, odvetnica Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1 ) v 77. členu določa načine prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Skladno s to določbo pogodba o zaposlitvi preneha veljati: s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, s smrtjo delavca ali delodajalca – fizične osebe, s sporazumom ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2022 | 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Profi plus | Premium

Pravilnik o evidencah s področja dela in socialne varnosti (vzorec)Garancija

21.3.2019, Ana Vran, Vir: Verlag Dashöfer

... Odprite vzorec v Wordu. Na podlagi določil Zakona o evidencah s področja dela in socialne varnosti ( ZEPDSV ), Zakona o delovnih razmerjih ( ZDR-1 ), Zakona o varstvu osebnih podatkov ( ZVOP-1 ) ter določil Kolektivne pogodbe _________________________ [ če kolektivna pogodba za vašo družbo ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2022 | 2021 | 2020
Dostopno za naročnike: Premium
več člankov
Seminarji

Obisk davčnega inšpektorja - ali smo pripravljeni?

Na pomoč! Prihaja davčni inšpektor! Le kaj bo pregledoval? Kako naj se pripravim na pregled? Kakšne so moje pravice? Sem mu dolžan posredovati vso dokumentacijo, ki jo zahteva? Kaj storiti, če se ne strinjam z ugotovitvami? Udeležite se našega seminarja pod strokovnim vodstvom izkušene predavateljice s področja financ, računovodstva in davkov, da davčni nadzor ne postane nočna mora! Več informacij >>>

Kadrovska šola

Cilj Kadrovske šole? Da vas usposobimo, da boste kadrovske postopke in odločitve peljali z večjo odločnostjo, sigurnostjo in novim znanjem! Preverili bomo najpogostejše pasti, v katere se delodajalci v praksi ujamejo in glavne razloge zaradi katerih so delavci pred delovnim sodiščem uspešnejši… Več informacij >>>