Danes je 28.5.2020

Najnovejši članki

Roki na področju javnega naročanja glede na preklic epidemije novega koronavirusa

26.5.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Roki glede ukrepov pa se nekoliko razlikujejo na področju javnega naročanja. Skladno z 90. členom namreč velja, da: se do 15. novembra 2020 ZJN-3 na splošnem področju uporablja za javna naročila, katerih ocenjena vrednost brez davka na dodano vrednost je ...

Bliža se rok za oddajo obračunov DDPO in DohDej za leto 2019

26.5.2020, Vir: FURS, gov.si

Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) opozarja, da se bliža rok za oddajo obračunov DDPO in DohDej za leto 2019. Ta je bil zaradi epidemije novega koronavirusa prestavljen, in sicer na 31. 5. 2020 - pozor, ker je navedeni datum nedelja, je skrajni ...

Opozorilo IP glede termokamer in merjenju telesne temperature

26.5.2020, Vir: Informacijski pooblaščenec

Informacijski pooblaščenec je podal nekaj opozoril glede termokamer in merjenju telesne temperature posameznikov, saj opaža večje oglaševanje slednjih. Kot navajajo na spletni strani, opažajo, da proizvajalci take sisteme oglašujejo kot skladne z zagotavljanjem ...

Predlog Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19

25.5.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Vlada RS je določila besedilo Predloga Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19. Kot je pojasnjeno med razlogi za sprejem zakona, bo pandemija novega koronavirusa pomembno vplivala na ...

Koronavirus: V DZ tudi predlog zakona o poroštvu RS v okviru evropskega instrumenta SURE

25.5.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Državni zbor obravnava tudi Zakon o poroštvu Republike Slovenije v evropskem instrumentu za začasno podporo zmanjševanju tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19. Zaradi pandemije novega koronavirusa je Evropska komisija ...

Ukrep subvencioniranega skrajšanega delovnega časa: novi protikoronski ukrepGarancija

22.5.2020, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o, Vir: Verlag Dashöfer

Vlada je po preklicu Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), Uradni list RS, št. 68/2020. 1 epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) pripravila predlog Zakona ...

Dostopno za naročnike: Profi plus | Premium

Orodja za ocenjevanje tveganj na področju varnosti in zdravja pri delu

22.5.2020, Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gov.si

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) obvešča, da je na spletni strani portala za varnost in zdravje pri delu objavil nova spletna orodja OiRA, ki so namenjena ocenjevanju tveganj pri varnosti in zdravju pri delu. Tri nova ...

1. 6. 2020 nehajo veljati začasni ukrepi glede sodnih, upravnih in drugih javnopravnih zadev

22.5.2020, Vir: Verlag Dashöfer

1. junija 2020 bodo prenehali veljati ukrepi glede sodnih, upravnih in drugih javnopravnih zadev, ki so bili sprejeti za obvladovanje epidemije novega koronavirusa in jih ureja Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi ...

Akcijski načrt za celovito politiko EU na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma

20.5.2020, Vir: gov.si, Urad RS za preprečevanje pranja denarja

Evropska komisija je pripravila in objavila Akcijski načrt za celovito politiko Evropske unije na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, je sporočil Urad RS za preprečevanje pranja denarja. Načrt je osnovan na šestih stebrih glede ...

Vlada zaključila z obravnavo predloga Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 za državljane in gospodarstvo

20.5.2020, Vir: Vlada RS

Vlada RS obvešča, da je zaključila z obravnavo predloga Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije bolezni COVID-19 za državljane in gospodarstvo (t.i. #PKP3), ki obsega ukrepe tudi s področja dela in gospodarstva. O novostih bomo ...

več člankov
Najbolj brani članki

Poziv delavcu na vrnitev na delo v skladu z 2. odst. 138. člena Zakona o delovnih razmerjih (vzorec)Garancija

22.4.2020, Strokovni kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. [vstaviti pisemsko glavo delodajalca] V/Na __________, dne __________ [vstaviti kraj in datum] POZIV DELAVCU NA VRNITEV NA DELO v skladu s 2. odst. 138. členom Zakona o ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Predpogodba o prodaji nepremičnine (vzorec)Garancija

30.8.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. STRANKA 1 NASLOV in STRANKA 2 NASLOV sklepata naslednjo p r e d p o g o d b o: 1.člen Predmet te pogodbe je pogodba o prodaji nepremičnine med strankama _______ [STRANKA 1] in ________ [STRANKA 2]. 2.člen ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Pogodba o poslovnem sodelovanju (vzorec)Arhiv

7.10.2016, Kaja Breznik Ladinik odvetnica, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu POGODBA O POSLOVNEM SODELOVANJU ki sta jo dne ____________ [vstaviti] dogovorila in sklenila ____________________________ [vstaviti naziv družbe], _______________________ [vstaviti naslov], matična ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Dogovor o sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi (vzorec)Garancija

24.3.2016, Strokovni avtorski kolektiv, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite dokument v Wordu Ta Dogovor o sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi (v nadaljevanju: Dogovor) sta na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih in pogodbe o zaposlitvi z dne ______________, dogovorila in sklenila: __ ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Pogodba o najemu vozila (vzorec)Garancija

7.10.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. NAJEMODAJALEC SEDEŽ MATIČNA ŠTEVILKA in NAJEMNIK NASLOV sklepata naslednjo n a j e m n o p o g o d b o 1.člen Predmet te najemne pogodbe je avtomobil znamke __________ [Škoda Octavia RS], letnik ______ [2018]. ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium
več člankov
Seminarji

Kadrovska šola

Predavateljici: Maja Brajnik, Doris Rakuša

Cilj Kadrovske šole? Da vas usposobimo, da boste kadrovske postopke in odločitve peljali z večjo odločnostjo, sigurnostjo in novim znanjem! Preverili bomo najpogostejše pasti, v katere se delodajalci v praksi ujamejo in glavne razloge zaradi katerih so delavci pred delovnim sodiščem uspešnejši… Več informacij >>> 

Nadzor zaposlenih na delovnem mestu

Predavateljica: Maja Brajnik

Pri izvajanju nadzora delavcev mora biti delodajalec še posebej previden, saj ga lahko izvaja le znotraj meja dopustnega, kar pomeni, da ta nadzor ne sme nesorazmerno posegati v pravico do zasebnosti delavcev. Na seminarju boste izvedeli, kakšne so meje dopustnega nadzora, ki je sorazmeren glede na poseg v pravico do zasebnosti delavcev ter katere so najbolj ključne točke in »pasti« na katere morajo biti delodajalci še posebej pozorni. Več informacij >>>