Danes je 20.4.2021

Najnovejši članki

Ukrepi Vlade, sprejeti 14. 4. 2021

15.4.2021, Vir: Vlada RS, pristojna ministrstva, gov.si

... Vlada RS je na 69. redni seji, ki je potekala 14. 4. 2021, sprejemala ukrepe za zajezitev koronavirusa, ki jih povzemamo v nadaljevanju. Prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom Vlada je izdala nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ...

Ukrepi Vlade ob odprtju države

12.4.2021, Vir: Vlada RS, pristojna ministrstva, gov.si

... Vlada RS je na 198. dopisni seji (9. 4. 2021) sprejela nove ukrepe glede epidemije koronavirusa (spomnimo, ta je ponovno podaljšana za 30 dni). Ponujanje in prodajanje blaga in storitev Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji ...

Epidemija ponovno podaljšana

12.4.2021, Vir: Vlada Republike Slovenije, gov.si

... Vlada RS je izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni covid-19 na območju Republike Slovenije. S slednjim je epidemijo podaljšala za 30 dni. Odlok začne veljati 17. 4. 2021 in velja torej 30 dni. ...

Pogodba o uporabi službenega vozila za zasebne namene (vzorec)Garancija

6.4.2021, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... mag. Boštjan J. Turk Odprite vzorec v Wordu. POGODBA O UPORABI SLUŽBENEGA VOZILA ZA ZASEBNE NAMENE, ki jo sklepata podjetje _________________d.o.o., naslov_______________, davčna številka: SI_________________(v nadaljnjem besedilu: Podjetje) in _________________, naslov__________________, položaj ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Poleti začnejo veljati nova DDV pravila za e-trgovanje

6.4.2021, Vir: FURS, gov.si

... Finančna uprava RS (FURS) obvešča, da s 1. julijem 2021 začnejo veljati nova DDV pravila pri e-trgovanju. Med novosti je ukinitev oprostitve plačila DDV za uvod blaga v Unijo, in sicer če vrednostne presega 22 evrov. Velja, da bo treba od navedenega datuma za vse blago, ki je uvoženo v EU, plačati DDV ...

eDavki imajo novo Kartico COVID upravičenj

6.4.2021, Vir: FURS, gov.si

... Finančna uprava RS (FURS) obvešča, da imate prejemniki »protokoronske pomoči«, za katere je pristojen FURS, v svojem profilu eDavki novo »Kartico COVID upravičenj«. Kot pojasnjujejo pri FURS-u, so na tej kartici prikazana izvedena izplačila pomoči in pa vračila na podlagi izdanih ...

Podaljšani protikoronski ukrepi za podjetja in podjetnike

1.4.2021, Vir: FURS, gov.si

... Finančna uprava RS (FURS) obvešča, da je Vlada RS 24. marca 2021 podaljšala veljavnost nekaterih ukrepov, in sicer do 30.6.2021. Med podaljšanimi ukrepi je tudi mesečni temeljni dohodek in povračilo izgubljenega dohodka zaradi karantene ali varstva otroka in pa povračilo nekritih fiksnih stroškov. ...

Potrdilo delodajalca za prihod na delo delavca na podlagi Odloka o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (vzorec)Garancija

31.3.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Odprite vzorec v Wordu. P O T R D I L O delodajalca za prihod na delo delavca na podlagi Odloka o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 Delodajalec [ vstaviti naziv delodajalca ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Podaljšan rok za oddajo letnih obračunov DDPO in DohDej

30.3.2021, Vir: FURS, gov.si

... Državni zbor RS je sprejel Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS). FURS obvešča, da ta vključuje tudi podaljšanje roka za oddajo obračunov DDPO in DohDej – ta je po novem 30. 4. 2021. FURS je v sistemu eDavki že vnesel nov rok. Njihovo obvestilo lahko ...

Odsotnost z dela zaradi varstva otrok oz. omejitve javnega prevoza: pojasnila MDDSZ

30.3.2021, Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gov.si

... Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo nekaj pojasnil glede ponovne zaustavitve javnega življenja (med 1. in 11. aprilom). Spomnimo, med navedenim obdobjem se bo pouk izvajal na daljavo (zagotovljeno bo le nujno varstvo za otroke v vrtcih in za učence od 1. do ...

več člankov
Najbolj brani članki

Pogodba o ari: vzorec

6.9.2019, Vir: Verlag Dashöfer

... Ara se v poslovnem svetu pojavlja pogosto, s pravnega vidika pa ima dve funkciji – z aro se zaznamuje sklenitev pogodbe, hkrati pa ara predstavlja zavarovanje, da bo pogodba izpolnjena (tj., da si stranka ne bo premislila). Pri tem mora obstajati dogovor o ari in pa njena izročitev – to ...

Portal e-Sodstvo v praksi

7.10.2013, Aleš Budja, univ. dipl. prav., Vir: Verlag Dashöfer

... Aleš Budja, univ. dipl. prav. Ali znate uporabljati posamezne sklope portala e-Sodstvo - eIzvršba, eZK, eINS? Portal E-sodstvo je spletni portal, preko katerega opravljamo aktivnosti v treh različnih elektronskih postopkih – elektronska zemljiška knjiga, elektronska izvršba in elektronski postopki ...

Predpogodba (vzorec)

6.9.2019, Vir: Verlag Dashöfer

... Predpogodba je pogodba, ki ima nekoliko drugačen predmet izpolnitve – izpolnjena je namreč s sklenitvijo »glavne pogodbe«. Pri tem velja, da sta se pogodbeni stranki s predpogodbo dogovorila o nekaterih bistvenih vidikih. Predpogodba se lahko sklene, ko stranki še ne poznata vseh podatkov ...

Mnenje IP o izjavi delavcev glede tega, ali spadajo v rizično skupino

27.5.2020, Vir: Informacijski pooblaščenec

... Informacijski pooblaščenec (IP) je odgovoril na vprašanje glede podpisa izjave zaposlenih, ali delavec (ali družinski član) spada med rizično skupino, zaradi česar ne more izvajati pogodbenih obveznosti, in, ali je dopustno, da mora delavec predložiti dokaze oz. dokumentacijo za to. Informacijski pooblaščenec ...

Poziv delavcu na vrnitev na delo

23.4.2020, Vir: Verlag Dashöfer

... Skladno z rahljanji ukrepi, ki so bili sprejeti za zajezitev epidemije covid-19, lahko s poslovanjem počasi začenjajo različna podjetja. Ker se je kar nekaj delodajalcev v času ukrepov odločilo za napotitev delavcev na čakanje na delo doma zaradi začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga ...

več člankov
Seminarji

Kadrovska šola

Predavateljici: Maja Brajnik, Doris Rakuša

Cilj Kadrovske šole? Da vas usposobimo, da boste kadrovske postopke in odločitve peljali z večjo odločnostjo, sigurnostjo in novim znanjem! Preverili bomo najpogostejše pasti, v katere se delodajalci v praksi ujamejo in glavne razloge zaradi katerih so delavci pred delovnim sodiščem uspešnejši… Več informacij >>> 

Nadzor zaposlenih na delovnem mestu

Predavateljica: Maja Brajnik

Pri izvajanju nadzora delavcev mora biti delodajalec še posebej previden, saj ga lahko izvaja le znotraj meja dopustnega, kar pomeni, da ta nadzor ne sme nesorazmerno posegati v pravico do zasebnosti delavcev. Na seminarju boste izvedeli, kakšne so meje dopustnega nadzora, ki je sorazmeren glede na poseg v pravico do zasebnosti delavcev ter katere so najbolj ključne točke in »pasti« na katere morajo biti delodajalci še posebej pozorni. Več informacij >>>