Danes je 20.7.2024

Vsebina, dostopna naročnikom
Input:

Ur. l. RS 11/2019, Pravilnik o obliki in vsebini ovojnice, vsebini vročilnice in drugih sporočil za osebno vročanje v upravnem postopku, z dne 19.1.2019

PRAVILNIK
o obliki in vsebini ovojnice, vsebini vročilnice in drugih sporočil za osebno vročanje v upravnem postopku
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1)  Ta pravilnik določa obliko, vsebino in način izpolnjevanja ovojnice za osebno vročanje (v nadaljnjem besedilu: ovojnica) po pošti na podlagi 87. člena Zakona o splošnem upravnem
Dostop do vsebine imajo naročniki modula:
Profi | Profi plus | Premium
Naročnina

Dostop do plačljivih dokumentov

Registracija

Periodične novice

ali prijava.