Danes je 20.7.2024

Vsebina, dostopna naročnikom
Input:

Ur. l. RS 2394/2017, Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kadilnica, z dne 7.10.2017

PRAVILNIK
o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kadilnica
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje, ki jih mora poleg pogojev iz prvega odstavka 40. člena Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (Uradni list RS, št. 9/17 in 29/17) izpolnjevati kadilnica.
2. člen
(kadilnica)
(1)  Kadilnica mora biti zaprt prostor v celotni površini vseh pripadajočih sten in stropa, z
Dostop do vsebine imajo naročniki modula:
Profi | Profi plus | Premium
Naročnina

Dostop do plačljivih dokumentov

Registracija

Periodične novice

ali prijava.