Danes je 2.10.2023

Vsebina, dostopna naročnikom
Input:

Ur. l. RS 2575/2023, Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen, z dne 17.8.2023

PRAVILNIK
o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen, pri katerem so delavci izpostavljeni nevarnosti kostno-mišičnih obolenj in poškodb v skladu z Direktivo Sveta z dne 29. maja 1990 o minimalnih zdravstvenih in
Dostop do vsebine imajo naročniki modula:
Profi | Profi plus | Premium
Naročnina

Dostop do plačljivih dokumentov

Registracija

Periodične novice

ali prijava.