Danes je 30.9.2023

Vsebina, dostopna naročnikom
Input:

Ur. l. RS 3730/2017, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, z dne 20.11.2019

ZAKON
O MNOŽIČNEM VREDNOTENJU NEPREMIČNIN
(ZMVN-1)Zadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1B)
2925/2019
20.11.2019
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon ureja pravila, postopke in merila za množično ocenjevanje vrednosti nepremičnin v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: množično vrednotenje) za namene obdavčenja
Dostop do vsebine imajo naročniki modula:
Profi | Profi plus | Premium
Naročnina

Dostop do plačljivih dokumentov

Registracija

Periodične novice

ali prijava.