Danes je 30.9.2023

Vsebina, dostopna naročnikom
Input:

Ur. l. RS 3846/2014, Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje, z dne 24.7.2021

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
UREDBA
o dodeljevanju
Dostop do vsebine imajo naročniki modula:
Profi | Profi plus | Premium
Naročnina

Dostop do plačljivih dokumentov

Registracija

Periodične novice

ali prijava.