Danes je 26.9.2023

Vsebina, dostopna naročnikom
Input:

Ur. l. RS 4076/2021, Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v kmetijski proizvodnji in proizvodnji živil in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj), z dne 25.12.2021

PRAVILNIK
o stopnjah običajnega odpisa blaga v kmetijski proizvodnji in proizvodnji živil in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Gospodarska zbornica Slovenije - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, kot strokovno združenje dejavnosti v okviru Gospodarske
Dostop do vsebine imajo naročniki modula:
Profi | Profi plus | Premium
Naročnina

Dostop do plačljivih dokumentov

Registracija

Periodične novice

ali prijava.