Danes je 21.10.2019
Najnovejši članki

Zavrnitev računa (vzorec)Garancija

7.10.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. Spodaj podpisani _______________ zavračam račun številka ______ [7789/2019] podjetja ________ [ime podjetja, sedež in matična številka] v višini ______ [5000€] . Račun zavračam iz naslednjih razlogov: - __________ ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018 | 2017
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Naročilnica (vzorec)Garancija

7.10.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. NAROČILNICA ZA __________ [SEDEŽNO GARNITURO] IME NAROČITELJA: __________________ NASLOV: __________________________ DAVČNA ŠTEVILKA: __________________ Glede na poslano ponudbo št. ______ [10/3], z dne ______ [ ...

Dostopno za naročnike: Profi plus | Premium

Pogodba o zaposlitvi za kratkotrajno delo (vzorec)Garancija

7.10.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. DELODAJALEC SEDEŽ MATIČNA ŠTEVILKA in DELAVEC NASLOV EMŠO sklepata naslednjo p o g o d b o o z a p o s l i t v i 1.člen Pogodba o zaposlitvi se sklepa med delodajalcem in delavcem za čas _____ [treh] mesecev ...

Dostopno za naročnike: Profi plus | Premium

Kupoprodajna pogodba za blago (vzorec)Garancija

7.10.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. KUPEC NASLOV in PRODAJALEC SEDEŽ MATIČNA ŠTEVILKA sklepata naslednjo p r o d a j n o p o g o d b o 1.člen Na podlagi te pogodbe se prodajalec zavezuje, da bo kupcu priskrbel ________ [20m 3 hrastovega lesa] , ...

Dostopno za naročnike: Profi plus | Premium

Pogodba o najemu vozila (vzorec)Garancija

7.10.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. NAJEMODAJALEC SEDEŽ MATIČNA ŠTEVILKA in NAJEMNIK NASLOV sklepata naslednjo n a j e m n o p o g o d b o 1.člen Predmet te najemne pogodbe je avtomobil znamke __________ [Škoda Octavia RS], letnik ______ [2018]. ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018 | 2017
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Sprememba davčne zakonodaje, tudi Zakona o dohodnini, vse bližje

3.10.2019, Vir: Verlag Dashöfer

Vlada je na 46. redni seji, 3. oktobra 2019, sprejela dolgo pričakovane novele štirih davčnih zakonov, med drugim tudi novelo ZDoh-2. Vlada je v nujni postopek Državnemu zboru v obravnavo predložila predloge sprememb Zakona o davčnem postopku, Zakona o davku ...

Spremembe in dopolnitve Stvarnopravnega zakonikaGarancija

1.10.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Ministrstvo za pravosodje je pripravilo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika. Spremembe in dopolnitve zakona so usmerjene predvsem v prilagoditev nekaterih stvarnopravnih institutov sodobnemu poslovnemu ...

Dostopno za naročnike: Profi plus | Premium

Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih

24.9.2019, Vir: Urška Krivec, univ. dipl. prav. (Odvetniška pisarna Bohl)

V spletni klepetalnici je univ. dipl. prav. Urška Krivec (Odvetniška pisarna Bohl, d.o.o.) odgovarjala na vaša vprašanja glede varstva osebnih podatkov na področju delovnih razmerij. Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih Klepetalnica, 24. 9. 2019 ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov z dne 14. 8. 2019 - pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkovGarancija

16.9.2019, Urška Krivec, univ. dipl. prav, Odvetniška pisarna Bohl, d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

S Splošno uredbo je bil povsem na novo uveden institut pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, Angl.: Data Protection Officer (DPO), tj. oseba, ki je pri upravljavcu ali obdelovalcu ...

Dostopno za naročnike: Premium

Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov z dne 14. 8. 2019 - področne ureditve in kazenske določbeGarancija

16.9.2019, Urška Krivec, univ. dipl. prav., Odvetniška pisarna Bohl, d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

II. del prenovljenega predloga ZVOP-2 je namenjen implementaciji Direktive in torej ureja obdelavo osebnih podatkov za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona zaradi kaznivih ...

Dostopno za naročnike: Premium
več člankov
Najbolj brani članki

Pogodba o poslovnem sodelovanju (vzorec)Arhiv

7.10.2016, Kaja Breznik Ladinik odvetnica, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu POGODBA O POSLOVNEM SODELOVANJU ki sta jo dne ____________ [vstaviti] dogovorila in sklenila ____________________________ [vstaviti naziv družbe], _______________________ [vstaviti naslov], matična ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Interni akti v podjetjuGarancija

14.3.2018, Tanja Bohl, Vir: Verlag Dashöfer

Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013 s spremembami, v nadaljevanju ZDR-1 ) v prvem odstavku 9. člena določa omejitev avtonomije pogodbenih strank. Tako sta pri sklepanju in prenehanju pogodbe o zaposlitvi ter v času trajanja ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Pogodba o najemu vozila (vzorec)Garancija

7.10.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. NAJEMODAJALEC SEDEŽ MATIČNA ŠTEVILKA in NAJEMNIK NASLOV sklepata naslednjo n a j e m n o p o g o d b o 1.člen Predmet te najemne pogodbe je avtomobil znamke __________ [Škoda Octavia RS], letnik ______ [2018]. ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018 | 2017
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Pogodba o ari (vzorec)Garancija

29.7.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. STRANKA 1 NASLOV In STRANKA 2 NASLOV Kraj in datum sklepata naslednjo P O G O D B O O A R I 1.člen Predmet te pogodbe je ara v višini _____ [5000€] za predmet glavne pogodbe, ki je ______ [ ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Predpogodba o prodaji nepremičnine (vzorec)Garancija

30.8.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. STRANKA 1 NASLOV in STRANKA 2 NASLOV sklepata naslednjo p r e d p o g o d b o: 1.člen Predmet te pogodbe je pogodba o prodaji nepremičnine med strankama _______ [STRANKA 1] in ________ [STRANKA 2]. 2.člen ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018 | 2017
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium
več člankov
Seminarji

DDV pri storitvah prevoza

Predavateljica: mag. Aleksandra Heinzer

S prevozi blaga ali oseb se sreča skoraj vsak davčni zavezanec. Namen seminarja je predstaviti načine obračunavanja DDV pri izvajanju tovrstnih storitev in tudi na morebitne DDV obveznosti, ki nastopijo pri prejetih tovrstnih storitvah. Več informacij >>> 

Evropska izvršba in Evropski plačilni nalog ter zavarovanje terjatev z nalogom za zamrznitev bančnih računov

Predavateljica: Dida Volk

Udeležencem bo prikazana ureditev evropskega izvršilnega naslova (EIN)  in evropskega plačilnega naloga (EPN), pravila postopka in praktičen prikaz (delavnica) vložitve predloga za izvršbo na podlagi EIN in vložitve EPN, ugovora zoper EPN, posledice ugovora oziroma situacijo v primeru pravnomočnosti EPN. Udeleženci bodo prejeli predpisane obrazce po obeh Uredbah. Več informacij >>>