Danes je 28.11.2021

Najnovejši članki

Preverjanje PCT pogoja in varstvo osebnih podatkov

25.11.2021, Vir: Informacijski pooblaščenec

... Informacijski pooblaščenec je objavil pojasnilo glede preverjanja izpolnjevanja PCT pogoja. Pojasnjuje, da lahko delodajalec (ali ponudnik storitve) v dokazila – in tudi v osebni dokument – vpogleda, pozor, ne sme pa jih hraniti. Kot pojasnjuje IP, to pomeni, da jih »ne sme kopirati, ...

Pisno opozorilo pred redno odpovedjo iz krivdnega razloga - neizpolnjevanje pogoja PCT (vzorec)Garancija

23.11.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Odprite vzorec v Wordu. V __________, dne ______ vstaviti kraj izdaje in datum izdaje ________________ [vstavite ime in priimek delavca], ________________ [vstavite naslov stalnega bivališča] ________________ [poštna številka in kraj ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Začasni ukrepi za širjenje koronavirusa v upravnih zadevah

22.11.2021, Vir: FURS, gov.si

... V Uradnem listu (št. 180/21 z dne 18. 11. 2021) je bil objavljen Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo covid-19 v upravnih zadevah. Z odlokom so določeni začasni ukrepi, organi, na katere se ti nanašajo in pa veljavnost. Ukrepi se tako nanašajo ...

Obeta se nov PKP10

22.11.2021, Vir: MZ, MF, gov.si

... Vlada RS je sprejela predlog Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covid-19 Ukrepi se nanašajo na zdravstvo, gospodarstvo in socialno varstvo, nekaj jih navajamo v nadaljevanju. Predlog določa pomoč za nakup hitrih antigenskih testov ...

Prejeta sredstva po pogodbi o poslovodenju in sredstva na podlagi interventne zakonodajeGarancija

18.11.2021, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

... Podjetje je izplačalo sredstva direktorju po pogodbi o poslovodenju (1180) za leto 2021, ali to vpliva na sredstva, ki jih je prejel na podlagi interventne zakonodaje za leto 2021? Pri pogodbi o poslovodenju ne gre za delovno razmerje, zato mora direktor sam plačevati prispevke za socialno ...

Dostopno za naročnike: Profi plus | Premium

Suspenz pogodbe o zaposlitvi, če je delavec v bolniškem staležuGarancija

17.11.2021, Odvetnica Lidija Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... Zanima nas, ali je mogoče uvesti suspenz pogodbe o zaposlitvi delavcu, ki je na bolniški? Do suspenza pogodbe o zaposlitvi lahko pride na podlagi 55. člena ZDR-1 ali na podlagi sporazuma med delavcem in delodajalcem. Razloge za suspenz pogodbe o zaposlitvi določa zakon, kolektivna ...

Dostopno za naročnike: Profi plus | Premium

Interna dokumentacija delodajalca (in varstvo osebnih podatkov)

17.11.2021, Vir: Verlag Dashöfer

... Skladno z zakonodajo morate delodajalci sprejeti nekaj obveznih internih aktov, poznamo pa tudi akte, ki so priporočljivi. Na tokratni spletni klepetalnici smo odgovarjali na vaša vprašanja o interni dokumentaciji, naslovili pa smo tudi vidik varstva osebnih podatkov. Interna dokumentacija delodajalca ...

Dostopno za naročnike: Premium

Izjava stranke o izpolnjevanju pogoja PCT (vzorec)Garancija

15.11.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Odprite vzorec v Wordu. IZJAVA STRANKE O IZPOLNJEVANJU POGOJA PCT Spodaj podpisani _____________________________ [ vstaviti ime in priimek fizične osebe/potrošnika ], od _________ do __________ [stranka vstavi obdobje nastanitve oz. izvajanja ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2019
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Izjava delavca o izpolnjevanju pogoja PCT (vzorec)Garancija

15.11.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Odprite vzorec v Wordu. IZJAVA DELAVCA O IZPOLNJEVANJU POGOJA PCT (1) Spodaj podpisani delavec _____________________________ [ vstaviti ime in priimek delavca ], rojen dne ______ [ vstaviti datum rojstva delavca ], zaposlen na delovnem ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2019
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Evidenca delodajalca o delavcih, ki izpolnjujejo pogoj PCTGarancija

15.11.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Odprite vzorec v Wordu. EVIDENCA DELODAJALCA O DELAVCIH, KI IZPOLNJUJEJO POGOJ PCT Pogoj PCT pomeni, da oseba izpolnjuje enega izmed pogojev, tj. P - prebolevnik, C - cepljen, T - testiran. 1 V skladu s 48. členom Zakona o delovnih razmerjih ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2019
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium
več člankov
Najbolj brani članki

Pogodba o ari (vzorec)Garancija

29.7.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... Odprite vzorec v Wordu. STRANKA 1 NASLOV In STRANKA 2 NASLOV Kraj in datum sklepata naslednjo P O G O D B O O A R I 1.člen Predmet te pogodbe je ara v višini _____ [5000€] za predmet glavne pogodbe, ki je ______ [enostanovanjska stavba] na naslovu ______ [Neubergerjeva ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Dogovor o sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi (vzorec)Garancija

24.3.2016, Strokovni avtorski kolektiv, Vir: Verlag Dashöfer

... Odprite dokument v Wordu Ta Dogovor o sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi (v nadaljevanju: Dogovor) sta na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih in pogodbe o zaposlitvi z dne ______________, dogovorila in sklenila: _________________________, ______________ ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Pogodba o najemu vozila (vzorec)Garancija

7.10.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... Odprite vzorec v Wordu. NAJEMODAJALEC SEDEŽ MATIČNA ŠTEVILKA in NAJEMNIK NASLOV sklepata naslednjo n a j e m n o p o g o d b o 1.člen Predmet te najemne pogodbe je avtomobil znamke __________ [Škoda Octavia RS], letnik ______ [2018]. Avtomobil, ki je predmet te najemne pogodbe ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Pogodba o prodaji solastniškega deleža na nepremičnini (vzorec)Garancija

30.8.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... Odprite vzorec v Wordu. STRANKA 1 NASLOV in STRANKA 2 NASLOV sklepata naslednjo p o g o d b o o p r o d a j i s o l a s t n i š k e g a d e l e ž a n a n e p r e m i č n i n i 1.člen Predmet te pogodbe je solastniški delež na nepremičnini - __________ [dvostanovanjski ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Kupoprodajna pogodba za blago (vzorec)Garancija

7.10.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... Odprite vzorec v Wordu. KUPEC NASLOV in PRODAJALEC SEDEŽ MATIČNA ŠTEVILKA sklepata naslednjo p r o d a j n o p o g o d b o 1.člen Na podlagi te pogodbe se prodajalec zavezuje, da bo kupcu priskrbel ________ [20m 3 hrastovega lesa] , katerega lastnosti so opisane v 2. členu ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium
več člankov
Seminarji

Kadrovska šola

Cilj Kadrovske šole? Da vas usposobimo, da boste kadrovske postopke in odločitve peljali z večjo odločnostjo, sigurnostjo in novim znanjem! Preverili bomo najpogostejše pasti, v katere se delodajalci v praksi ujamejo in glavne razloge zaradi katerih so delavci pred delovnim sodiščem uspešnejši… 

Več informacij >>> 

Elektronsko arhiviranje računovodske dokumentacije - računovodsko - davčni vidik

Udeleženci bodo skozi predavanje pridobili pregled katero računovodsko-davčno-poslovno dokumentacijo ter evidence moramo zaradi potreb računovodskega in davčnega nadzora, hraniti za določen čas, v nekaterih primerih pa tudi trajno.

Več informacij >>>