Danes je 17.6.2024

Najnovejši članki

Slovenija bo morala plačati 800.000 evrov zaradi zamude pri prenosu evropske direktive o elektronskih komunikacijah

14.6.2024, Vir: Verlag Dashöfer

... Vlada RS se je na 107. redni seji (13. 6. 2024) seznanila s sodbo Sodišča Evropske unije, ki se nanaša na zamudo pri prenosu evropske direktive o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah v slovenski pravni red. Sodišče je Sloveniji prisodilo kazen, in sicer pavšalni znesek v višini 800.000 evrov ...

Preverjanje delavca v času bolniškega staleža zaradi nege otrokaGarancija

13.6.2024, Odvetnica Lidija Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... Ali lahko pri zaposlenemu preverimo upravičenost odsotnosti z dela (kontrola), zaradi nege otroka in je v primeru neupravičenosti to lahko razlog za izredno odpoved?   Namreč Zakon o delovnih razmerjih v 111. členu to določa samo, če je delavec odsoten z dela zaradi bolezni ali ...

Dostopno za naročnike: Profi plus | Premium

Evidenca o izrabi delovnega časa in varstvo osebnih podatkov

13.6.2024, Vir: Verlag Dashöfer

... Na področju vodenja evidenc o izrabi delovnega časa je nekaj novosti konec lanskega leta uvedla novela Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A). Spremembe se nanašajo med drugim na podatke, ki jih je treba vpisovati v evidenco o izrabi delovnega časa, pa tudi na opredelitev ...

Funkcija poslovodne osebe po upokojitviGarancija

11.6.2024, Odvetnica Lidija Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... Direktor podjetja je upokojenec in ni lastnik podjetja. Za delo po poslovodni pogodbi prejema vsak mesec plačilo, na e-davke oddamo obrazec REK-O vrsta dohodka 1144 – Dohodek za vodenje poslovnega subjekta. Zanima me, ali je to pravilna izbira obrazca in ali je kakorkoli omejen ...

Dostopno za naročnike: Profi plus | Premium

Potni nalogGarancija

10.6.2024, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

... Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek Družba ima sedež v kraju A. Zaposleni ima stalno bivališče v kraju B, ki je 42 km oddaljen od sedeža družbe, kjer ima tudi pisarno.   Zaposleni gre na poslovni sestanek iz kraja A v kraj B. Z internim pravilom imamo določeno, da zaposleni za službeno pot, ki ...

Dostopno za naročnike: Profi plus | Premium

Posojilo delavcu, lastniku podjetja, in vpliv na bonitetoGarancija

5.6.2024, mag. Katja Erjavšek Malič, KER, Vir: Verlag Dashöfer

... mag. Katja Erjavšek Malič, KER Podjetje bi delavcu odobrilo kredit za nakup stanovanja. Delavec je tudi manjši lastnik podjetja, torej povezana oseba. Kot obrestno mero bi uporabili priznano obrestno mero v skladu s pravilnikom za posojila med povezanimi osebami na dan sklenitve kreditne pogodbe. ...

Dostopno za naročnike: Profi plus | Premium

Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti (vzorec)Garancija

4.6.2024, mag. Sabina Lamut, Vir: Verlag Dashöfer

... mag. Sabina Lamut Odprite vzorec v Wordu. Na podlagi 4. odstavka 54. člena Zakona o gospodarskih organizacijah (ZGD-1), Slovenskih računovodskih standardov 2024 in pravil skrbnega računovodenja št. 7 ter _____ člena Pravilnika o računovodstvu je direktor podjetja ________________________ sprejel: ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2024 | 2023
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Pravilnik o blagajniškem poslovanju (vzorec)Garancija

4.6.2024, mag. Sabina Lamut, Vir: Verlag Dashöfer

... mag. Sabina Lamut Odprite vzorec v Wordu. Na podlagi ______ člena Pravilnika o računovodstvu je direktor podjetja __________________ dne _____________ sprejel PRAVILNIK O BLAGAJNIŠKEM POSLOVANJU I. SPLOŠNO 1. člen    (splošno) Ta pravilnik ureja vsa opravila, povezana z gotovino, to je z bankovci ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2024 | 2023
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Pisna privolitev delavca za obdelavo osebnih podatkov za namen vodenja evidence o izrabi delovnega časa (vzorec)Garancija

4.6.2024, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Odprite vzorec v Wordu. PISNA PRIVOLITEV DELAVCA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV ZA NAMEN VODENJA EVIDENCE O IZRABI DELOVNEGA ČASA S podpisom te pisne privolitve spodaj podpisani delavec _____[vstaviti ime in priimek delavca]____ potrjujem ...

Dostopno za naročnike: Premium

Napovedane davčne spremembe v javni obravnavi

4.6.2024, Vir: Verlag Dashöfer

... Prvi paket davčnih sprememb je v javni obravnavi na portalu eDemokacija, svoje komentarje pa lahko oddate do 3. julija 2024. Kot pojasnjujejo na Ministrstvu, je cilj sprememb »povečanje produktivnosti in mednarodne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva ob hkratnem zagotavljanju srednje in dolgoročne ...

več člankov
Najbolj brani članki
Seminarji

Transferne cene - orodje za zmanjševanje davčnih obveznosti družb

Transferne cene so v času vse večje globalizacije in tendence povezovanja družb z namenom koncentracije kapitala in optimiranja stroškov na ravni skupine, postale tudi učinkovito orodje za zmanjševanje davčnih obveznosti družb. Prav zaradi možnosti prilagajanja davčnih osnov iz naslova transfernih cen je poslovanje med povezanimi osebami izpostavljeno poostrenemu in bolj natančnemu davčnemu nadzoru v primerjavi s poslovanjem na trgu z nepovezanimi subjekti. Več informacij >>>

Kadrovska šola

Cilj Kadrovske šole? Da vas usposobimo, da boste kadrovske postopke in odločitve peljali z večjo odločnostjo, sigurnostjo in novim znanjem! Preverili bomo najpogostejše pasti, v katere se delodajalci v praksi ujamejo in glavne razloge zaradi katerih so delavci pred delovnim sodiščem uspešnejši… Več informacij >>>