Danes je 15.1.2021

Najnovejši članki

Samo še do jutri uveljavljanje povračila nekritih fiksnih stroškov

14.1.2021, Vir: FURS, gov.si

Finančna uprava RS (FURS) obvešča, da je samo še do 15. 1. 2021 možno uveljavljati povračilo nekritih fiksnih stroškov, in sicer za obdobje oktober-december 2020. Kot pojasnjujejo pri FURS-u je PKP7 uvedel ugodnejše pogoje za ugotavljanje upravičenosti ...

Podaljšanje epidemije in drugi ukrepi, ki jih je Vlada sprejela 13. januarja

14.1.2021, Vir: Vlada RS, pristojna ministrstva, gov.si

Vlada RS je na 48. redni seji (13. 1. 2021) sprejemala ukrepe glede epidemije koronavirusa, ki jih povzemamo v nadaljevanju. Epidemija koronavirusa podaljšana za 60 dni Vlada je izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni covid-19 na območju ...

Povračilo izplačanega kriznega dodatka

12.1.2021, Vir: FURS, gov.si

Finančna uprava RS (FURS) obvešča, da boste delodajalci morali za povračilo izplačanega kriznega dodatka v eDavkih oddati izjavo - s to boste izjavili, da ste svojim zaposlenim izplačali krizni dodatek. Kot pojasnjujejo pri FURS-u, bo izjava na voljo ...

Finančna pomoč podjetjem za hitre teste - obrazec bo kmalu na voljo

12.1.2021, Vir: Verlag Dashöfer

Finančna uprava RS obvešča, da bo obrazec za pridobitev finančne pomoči za hitre teste za covid-19 na voljo predvidoma v četrtek, 14. 1. 2021. Do finančne pomoči v vrednosti 40-ih evrov na zaposlenega na dan oddaje vloge so upravičene pravne osebe, ki so ...

Prenos osebnih podatkov v Združeno kraljestvo po brexitu

12.1.2021, Vir: Informacijski pooblaščenec

Informacijski pooblaščenec (IP) obvešča, da trenutno podjetjem in organizacijam, ki podatke prenašate upravljavcem in obdelovalcem v Združeno kraljestvo, še ni potrebno vzpostaviti dodatnih orodij za tak prenos skladno s V. poglavjem Splošne uredbe o varstvu ...

Začasno prenehanje teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih

11.1.2021, Vir: Ministrstvo za pravosodje, Vlada RS, gov.si

Vlada RS je sprejela sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom. Slednje velja od 11. do 31. januarja 2021. Več informacij je na voljo tukaj.

Izjava za mesečni temeljni dohodek že na voljo

11.1.2021, Vir: FURS, gov.si

Finančna uprava RS (FURS) obvešča, da lahko samozaposleni, družbeniki in kmetje oddate od 11. 1. 2021 izjavo za mesečni temeljni dohodek, in sicer za mesece januar, februar, marec 2021. Izjavo lahko oddate na portalu eDavki oz. v istoimenski mobilni ...

Vlada potrdila predlog Zakona o katastru nepremičnin

11.1.2021, Vir: Geodetska uprava RS, gov.si

Vlada RS je potrdila predlog Zakona o katastru nepremičnin (ZKN), ki ga je poslala v obravnavo Državnemu zboru. Omenjen zakon bo nadomestil zdaj veljavni Zakon o evidentiranju nepremičnin - določal bo namreč »vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje ...

Brezplačne zaščitne maske za s.p.-jevce in mikro podjetja

11.1.2021, Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, gov.si

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) poziva (v imenu MGRT) k prevzemu brezplačnih zaščitnih mask - te so na voljo samozaposlenim in mikro podjetjem, ki imajo od 1 do 4 zaposlene. Maske bodo na voljo vsem (tudi nečlanom OZS) na območnih obrtno- ...

MGRT pripravilo program pomoči za gospodarstvo

11.1.2021, Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, gov.si

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo program »razvojnih spodbud za leto 2021«. Vrednost pomoči gospodarstvu znaša 660 milijonov evrov, in sicer je 248 milijonov nepovratnih, 410 milijonov pa povratnih sredstev. Kot dodajajo ...

več člankov
Najbolj brani članki

Pogodba o najemu vozila (vzorec)Garancija

7.10.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. NAJEMODAJALEC SEDEŽ MATIČNA ŠTEVILKA in NAJEMNIK NASLOV sklepata naslednjo n a j e m n o p o g o d b o 1.člen Predmet te najemne pogodbe je avtomobil znamke __________ [Škoda Octavia RS], letnik ______ [2018]. ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Pismo o nameri (vzorec)Garancija

3.7.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. IME IN PRIIMEK NASLOV P I S M O O N A M E R I 1.člen Spodaj podpisani IME IN PRIIMEK izjavljam, da sem pripravljen skleniti Pogodbo o najemu z možnostjo odkupa z nasprotno stranko IME IN PRIIMEK NASPROTNE ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Kupoprodajna pogodba za blago (vzorec)Garancija

7.10.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. KUPEC NASLOV in PRODAJALEC SEDEŽ MATIČNA ŠTEVILKA sklepata naslednjo p r o d a j n o p o g o d b o 1.člen Na podlagi te pogodbe se prodajalec zavezuje, da bo kupcu priskrbel ________ [20m 3 hrastovega lesa] , ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Dogovor o sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi (vzorec)Arhiv

24.3.2016, Strokovni avtorski kolektiv, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite dokument v Wordu Ta Dogovor o sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi (v nadaljevanju: Dogovor) sta na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih in pogodbe o zaposlitvi z dne ______________, dogovorila in sklenila: __ ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Pogodba o poslovnem sodelovanju (vzorec)Arhiv

7.10.2016, Kaja Breznik Ladinik odvetnica, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu POGODBA O POSLOVNEM SODELOVANJU ki sta jo dne ____________ [vstaviti] dogovorila in sklenila ____________________________ [vstaviti naziv družbe], _______________________ [vstaviti naslov], matična ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium
več člankov
Seminarji

Kadrovska šola

Predavateljici: Maja Brajnik, Doris Rakuša

Cilj Kadrovske šole? Da vas usposobimo, da boste kadrovske postopke in odločitve peljali z večjo odločnostjo, sigurnostjo in novim znanjem! Preverili bomo najpogostejše pasti, v katere se delodajalci v praksi ujamejo in glavne razloge zaradi katerih so delavci pred delovnim sodiščem uspešnejši… Več informacij >>> 

Nadzor zaposlenih na delovnem mestu

Predavateljica: Maja Brajnik

Pri izvajanju nadzora delavcev mora biti delodajalec še posebej previden, saj ga lahko izvaja le znotraj meja dopustnega, kar pomeni, da ta nadzor ne sme nesorazmerno posegati v pravico do zasebnosti delavcev. Na seminarju boste izvedeli, kakšne so meje dopustnega nadzora, ki je sorazmeren glede na poseg v pravico do zasebnosti delavcev ter katere so najbolj ključne točke in »pasti« na katere morajo biti delodajalci še posebej pozorni. Več informacij >>>