Danes je 14.12.2019
Najnovejši članki

Začasno povečan obseg dela - nadure in prerazporeditev delovnega časaGarancija

11.12.2019, Aleksandra Messner Šmid, mag. prav., Vir: Verlag Dashöfer

V trgovinah izvajamo inventure, ki trajajo cel dan, tudi ob sobotah. Zaposlenim smo izdali sklepe o nadurnem delu, delovni čas se je tudi prerazporedil. Redne ure so npr. od 7. do 15. ure, nadure pa od 15. do 19. ure. V ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Odpoved pogodbe o zaposlitvi - odpovedni rokGarancija

4.12.2019, Aleksandra Messner Šmid, mag. prav., Vir: Verlag Dashöfer

Delavec je pri nas zaposlen 9 let. Kakšen odpovedni rok mu pripada, če gre za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov? Za redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, kamor spada tudi odpoved pogodbe o zaposlitvi iz ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Spremembe zakonodajnih pravil glede blagovnih znamk

3.12.2019, Vir: Vlada Republike Slovenije, gov.si

Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini, s katerim se prenaša evropska Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami. Namen te je ...

Elektronski dostop in prenos bolniških listov

3.12.2019, Vir: gov.si, Ministrstvo za javno upravo

V prihajajočem letu se uvaja nova elektronska storitev, s katero bo možen dostop in prenos elektronskih bolniških listov za zaposlene (eBOL). Nova elektronska storitev se uvaja v sodelovanju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Ministrstvom za javno ...

Pogodba o prevzemu dolga (vzorec)Garancija

2.12.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. DIREKTOR PODJETJA NASLOV in PODJETJE MATIČNA ŠTEVILKA SEDEŽ KRAJ IN DATUM na podlagi 1. odstavka 427. člena Obligacijskega zakonika (UL RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo, 64/16 - odl. US in 20/18 ...

Dostopno za naročnike: Profi plus | Premium

Nujni in priporočljivi (delovnopravni) akti

29.11.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Zakonodaja vsakemu podjetju nalaga, da mora obvezno razpolagati z določenimi delovnopravnimi dokumenti (denimo pravilnikom o varstvu osebnih podatkov, pravilnikom o zagotavljanju varstva pred mobingom, evidenco o zaposlenih delavcih, ipd.). ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Sklenitev pogodbe o štipendiranjuGarancija

28.11.2019, Urška Krivec, univ. dipl. prav., Odvetniška pisarna Bohl, d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

V podjetju želimo skleniti pogodbo o štipendiranju s študentko 1. letnika pravne fakultete brez subvencioniranja sklada, saj zaradi velikosti podjetja večkrat potrebujemo pravno pomoč. Objavo o ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Kdaj je potrebna nova pogodba o zaposlitvi?Garancija

27.11.2019, Irena Kamenščak, univ. dipl. prav., Vir: Verlag Dashöfer

Ali je treba ob spremembi bivališča z delavcem podpisati novo pogodbo o zaposlitvi? Kako je v primeru selitve s povračilom prevoza na delo? Drugi odstavek 49. člena Zakona o delovnih razmerjih ( ZDR-1 ) določa, kdaj je v ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Kupoprodajna pogodba za spletno prodajo (vzorec)Garancija

25.11.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. KUPEC NASLOV in PRODAJALEC SEDEŽ MATIČNA ŠTEVILKA sklepata naslednjo p r o d a j n o p o g o d b o 1.člen Na podlagi te pogodbe se prodajalec zavezuje, da bo kupcu poslal blago, opisano v naslednjem členu te ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Povrnitev stroškov izobraževanjaGarancija

25.11.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

V (delovnopravni) praksi se zadnje čase pojavlja kar nekaj nejasnosti v zvezi s pravico delodajalca do povrnitve stroškov izobraževanja delavca, še posebej v okoliščinah, ko delodajalec postavi tak zahtevek v primeru, če pogodbo o ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium
več člankov
Najbolj brani članki

Pogodba o najemu vozila (vzorec)Garancija

7.10.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. NAJEMODAJALEC SEDEŽ MATIČNA ŠTEVILKA in NAJEMNIK NASLOV sklepata naslednjo n a j e m n o p o g o d b o 1.člen Predmet te najemne pogodbe je avtomobil znamke __________ [Škoda Octavia RS], letnik ______ [2018]. ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018 | 2017
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Pogodba o zaposlitvi za določen čas s poskusno dobo 3 mesecev (vzorec)Garancija

27.12.2016, Urška Borko, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite dokument v Wordu Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013 - popr., 47/2015 - ZZSDT , 33/2016 - PZ-F, 52/2016, v nadaljevanju » ZDR-1 «), Kolektivne pogodbe ________________ (Uradni list RS št. __________ ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Pogodba o poslovnem sodelovanju (vzorec)Arhiv

7.10.2016, Kaja Breznik Ladinik odvetnica, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu POGODBA O POSLOVNEM SODELOVANJU ki sta jo dne ____________ [vstaviti] dogovorila in sklenila ____________________________ [vstaviti naziv družbe], _______________________ [vstaviti naslov], matična ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Pogodba o prodaji solastniškega deleža na nepremičnini (vzorec)Garancija

30.8.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. STRANKA 1 NASLOV in STRANKA 2 NASLOV sklepata naslednjo p o g o d b o o p r o d a j i s o l a s t n i š k e g a d e l e ž a n a n e p r e m i č n i n i 1.člen Predmet te pogodbe je solastniški delež na ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018 | 2017
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Predpogodba o prodaji nepremičnine (vzorec)Garancija

30.8.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. STRANKA 1 NASLOV in STRANKA 2 NASLOV sklepata naslednjo p r e d p o g o d b o: 1.člen Predmet te pogodbe je pogodba o prodaji nepremičnine med strankama _______ [STRANKA 1] in ________ [STRANKA 2]. 2.člen ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018 | 2017
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium
več člankov
Seminarji

DDV pri storitvah prevoza

Predavateljica: mag. Aleksandra Heinzer

S prevozi blaga ali oseb se sreča skoraj vsak davčni zavezanec. Namen seminarja je predstaviti načine obračunavanja DDV pri izvajanju tovrstnih storitev in tudi na morebitne DDV obveznosti, ki nastopijo pri prejetih tovrstnih storitvah. Več informacij >>> 

Evropska izvršba in Evropski plačilni nalog ter zavarovanje terjatev z nalogom za zamrznitev bančnih računov

Predavateljica: Dida Volk

Udeležencem bo prikazana ureditev evropskega izvršilnega naslova (EIN)  in evropskega plačilnega naloga (EPN), pravila postopka in praktičen prikaz (delavnica) vložitve predloga za izvršbo na podlagi EIN in vložitve EPN, ugovora zoper EPN, posledice ugovora oziroma situacijo v primeru pravnomočnosti EPN. Udeleženci bodo prejeli predpisane obrazce po obeh Uredbah. Več informacij >>>