Danes je 12.5.2021

Najnovejši članki

Nov odlok glede prepovedi ponujanja blaga in storitev

10.5.2021, Vir: Vlada RS, MGRT, gov.si

... Vlada RS je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji z veljavnostjo od 10. 5. 2021 do 16. 5. 2021. Z odlokom se dovoli opravljanje gostinske dejavnosti (priprava in strežba jedi in pijač) v notranjosti gostinskih obratov, in sicer ...

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razlogaGarancija

7.5.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... V zvezi z redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi velja splošno pravilo, da lahko delodajalec redno odpove pogodbo o zaposlitvi le, če zato obstaja utemeljen razlog za redno odpoved. Pravilno izpeljan postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani ...

Dostopno za naročnike: Profi plus | Premium

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga in koriščenje interventnih ukrepovGarancija

7.5.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... V aktualnih negotovih in kriznih razmerah se mnogi delodajalci soočajo s poslovnimi težavami, ki jih v zadostni meri ne morejo odpraviti niti finančne vzpodbude in drugi ukrepi za omilitev posledic koronavirusa, ki so določeni v interventnih ...

Dostopno za naročnike: Profi plus | Premium

FURS dopolnil odgovore na pogosta vprašanja o upadu prihodkov ter MTD in skrajšanega delovnega časa

7.5.2021, Vir: FURS, gov.si

... Finančna uprava RS obvešča, da je med odgovori na pogosta vprašanja glede interventne zakonodaje objavila tudi »stališče glede načina izračuna upada prihodkov pri upravičencih, ki so v letu 2020 oziroma v letu 2019 poslovali s skrajšanim delovnim časom«. Podrobnejše informacije so dostopne ...

Vlada določila besedila predlogov treh davčnih zakonov

7.5.2021, Vir: Ministrstvo za finance, gov.si

... Vlada RS je določila besedila predlogov: Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona ...

Ukrepi Vlade s 73. redne seje

6.5.2021, Vir: Vlada RS, pristojna ministrstva, gov.si

... Vlada RS je na 73. redni seji, ki je potekala 5. 5. 2021, sprejemala ukrepe glede koronavirusa. Vlada je tako izdala: Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju ...

Predlog ZVOP-2 v javni razpravi

4.5.2021, Vir: Ministrstvo za pravosodje, gov.si

... Ministrstvo za pravosodje obvešča, da je nov predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) v javni razpravi. Kot so zapisali, predlog »dopolnjuje Splošno uredbo v delu, kjer ta urejanje prepušča državam članicam Evropske unije«, prav tako pa določa prvostopenjski postopek pred zavezanci ...

Mnenje IP ob merjenju temperature z merilcem, ki prepoznava obrazGarancija

29.4.2021, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... Ali je še vedno potrebno pridobiti mnenje/soglasje IP v primeru, ko uporabljaš merilec telesne temperature, ki ima vgrajeno funkcijo prepoznavanja obraza, ali so zadeve zaradi COVID-19 situacije kaj omiljene? Omenjeni merilci se namreč uporabljajo tako rekoč povsod. Odgovor Vprašljivo ...

Dostopno za naročnike: Premium

Privolitev kot pravna podlaga v delovnih razmerjihGarancija

29.4.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Zanima nas, katere vse vzroke moramo navesti, da pridobimo soglasje. Na seminarju sem zasledila, da za podatke (imena) otrok, če gre za obdarovanje za božička, ali osebni e-mail za izstavitev plačilne liste, prav tako reg.št. za poplačilo potnih ...

Dostopno za naročnike: Premium

Pravilnik o izplačilu jubilejnih nagrad (vzorec)Garancija

29.4.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Odprite vzorec v Wordu. Na podlagi 10. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT , 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US, 22/19 - ZposS in 81/19, 36/20 - ZIUPPP, 49/20 - ZIUZEOP , 61/20 - ZIUZEOP-A ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium
več člankov
Najbolj brani članki

Pogodba o ari (vzorec)Garancija

29.7.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... Odprite vzorec v Wordu. STRANKA 1 NASLOV In STRANKA 2 NASLOV Kraj in datum sklepata naslednjo P O G O D B O O A R I 1.člen Predmet te pogodbe je ara v višini _____ [5000€] za predmet glavne pogodbe, ki je ______ [enostanovanjska stavba] na naslovu ______ [Neubergerjeva ...

Dostopno za naročnike: Profi | Premium

Predpogodba o prodaji nepremičnine (vzorec)Garancija

30.8.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... Odprite vzorec v Wordu. STRANKA 1 NASLOV in STRANKA 2 NASLOV sklepata naslednjo p r e d p o g o d b o: 1.člen Predmet te pogodbe je pogodba o prodaji nepremičnine med strankama _______ [STRANKA 1] in ________ [STRANKA 2]. 2.člen Stranki se v skladu s 33. členom Obligacijskega ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Pogodba o najemu vozila (vzorec)Garancija

7.10.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... Odprite vzorec v Wordu. NAJEMODAJALEC SEDEŽ MATIČNA ŠTEVILKA in NAJEMNIK NASLOV sklepata naslednjo n a j e m n o p o g o d b o 1.člen Predmet te najemne pogodbe je avtomobil znamke __________ [Škoda Octavia RS], letnik ______ [2018]. Avtomobil, ki je predmet te najemne pogodbe ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Dogovor o sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi (vzorec)Garancija

24.3.2016, Strokovni avtorski kolektiv, Vir: Verlag Dashöfer

... Odprite dokument v Wordu Ta Dogovor o sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi (v nadaljevanju: Dogovor) sta na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih in pogodbe o zaposlitvi z dne ______________, dogovorila in sklenila: _________________________, ______________ ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Kupoprodajna pogodba za blago (vzorec)Garancija

7.10.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... Odprite vzorec v Wordu. KUPEC NASLOV in PRODAJALEC SEDEŽ MATIČNA ŠTEVILKA sklepata naslednjo p r o d a j n o p o g o d b o 1.člen Na podlagi te pogodbe se prodajalec zavezuje, da bo kupcu priskrbel ________ [20m 3 hrastovega lesa] , katerega lastnosti so opisane v 2. členu ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium
več člankov
Seminarji

Kadrovska šola

Cilj Kadrovske šole? Da vas usposobimo, da boste kadrovske postopke in odločitve peljali z večjo odločnostjo, sigurnostjo in novim znanjem! Preverili bomo najpogostejše pasti, v katere se delodajalci v praksi ujamejo in glavne razloge zaradi katerih so delavci pred delovnim sodiščem uspešnejši… 

Več informacij >>> 

Elektronsko arhiviranje računovodske dokumentacije - računovodsko - davčni vidik

Udeleženci bodo skozi predavanje pridobili pregled katero računovodsko-davčno-poslovno dokumentacijo ter evidence moramo zaradi potreb računovodskega in davčnega nadzora, hraniti za določen čas, v nekaterih primerih pa tudi trajno.

Več informacij >>>