Danes je 3.6.2020

Najnovejši članki

Uredba glede metodologije za oceno škode podjetjem, pogojev in postopkov dodelitve sredstev

1.6.2020, Vir: Verlag Dashöfer

V Uradnem listu RS (št. 74/2020, z dne 21. 5. 2020) je bila objavljena Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode, podojih in postopku dodelitve javnih sredstev iz točke b) drugega odstavka 20.a člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID- ...

Pravice iz javnih sredstev se ne podaljšujejo več avtomatično

1.6.2020, Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gov.si

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) opozarja, da se od 1. junija 2020 pravice iz javnih sredstev ne podaljšujejo več avtomatično kot je to veljalo med epidemijo novega koronavirusa. To pomeni, da morate za podaljšanje ...

MP objavil pojasnila glede rokov v sodnih zadevah

1.6.2020, Vir: Ministrstvo za pravosodje, gov.si

S 1. 6. 2020 prenehajo veljati začasni ukrepi, ki so bili sprejeti v Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Ministrstvo za pravosodje je zato ...

DZ sprejel IZOOPIZG

1.6.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Državni zbor RS je sprejel Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG). Zakon določa kriterije za določitev pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji novega ...

DZ sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19

1.6.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Državni zbor je sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), ki določa začasne ukrepe, nekaj pa jih navajamo v nadaljevanju. Državni zbor je sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo ...

Odlok o spremembah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

29.5.2020, Vir: Vlada Republike Slovenije, gov.si

Vlada RS je izdala Odlok o spremembah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. S tem se dodatno rahljajo omejitve, in sicer lahko po novem opravljajo storitve tudi: nastanitveni obrati, ki imajo več kot ...

Kupoprodajna pogodba za rabljeno vozilo (vzorec)Garancija

28.5.2020, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. KUPOPRODAJNA POGODBA ZA RABLJENO VOZILO ki jo sklepata ______________________________________ številka osebnega dokumenta_____________________________ (prodajalec) in ___________________________________________ ...

Dostopno za naročnike: Profi plus | Premium

Obvezni pobot

28.5.2020, Vir: Ministrstvo za finance, gov.si

Skladno z Zakonom o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 je eden od pogojev za prevzem poroštva ta, da je kreditojemalec vključen v sistem obveznega večstranskega pobota - tega izvaja AJPES, in sicer večkrat ...

Za upravne zadeve se s 1. 6. 2020 spet uporabljajo določbe ZUP

27.5.2020, Vir: gov.si, Urad RS za preprečevanje pranja denarja

Vlada RS je sprejela Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list, št. 74/2020 z dne 21. 5. 2020). Kot ...

ZRSZ omogoča preverjanje višine prejetih povračil nadomestila plače

27.5.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) obvešča, da je na portalu za delodajalce nova aplikacija, ki omogoča, da preverite, koliko sredstev ste prejeli pri izplačilu povračil nadomestila plače skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev ...

več člankov
Najbolj brani članki

Poziv delavcu na vrnitev na delo v skladu z 2. odst. 138. člena Zakona o delovnih razmerjih (vzorec)Garancija

22.4.2020, Strokovni kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. [vstaviti pisemsko glavo delodajalca] V/Na __________, dne __________ [vstaviti kraj in datum] POZIV DELAVCU NA VRNITEV NA DELO v skladu s 2. odst. 138. členom Zakona o ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Predpogodba o prodaji nepremičnine (vzorec)Garancija

30.8.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. STRANKA 1 NASLOV in STRANKA 2 NASLOV sklepata naslednjo p r e d p o g o d b o: 1.člen Predmet te pogodbe je pogodba o prodaji nepremičnine med strankama _______ [STRANKA 1] in ________ [STRANKA 2]. 2.člen ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Pogodba o poslovnem sodelovanju (vzorec)Arhiv

7.10.2016, Kaja Breznik Ladinik odvetnica, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu POGODBA O POSLOVNEM SODELOVANJU ki sta jo dne ____________ [vstaviti] dogovorila in sklenila ____________________________ [vstaviti naziv družbe], _______________________ [vstaviti naslov], matična ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Dogovor o sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi (vzorec)Garancija

24.3.2016, Strokovni avtorski kolektiv, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite dokument v Wordu Ta Dogovor o sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi (v nadaljevanju: Dogovor) sta na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih in pogodbe o zaposlitvi z dne ______________, dogovorila in sklenila: __ ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Pogodba o najemu vozila (vzorec)Garancija

7.10.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. NAJEMODAJALEC SEDEŽ MATIČNA ŠTEVILKA in NAJEMNIK NASLOV sklepata naslednjo n a j e m n o p o g o d b o 1.člen Predmet te najemne pogodbe je avtomobil znamke __________ [Škoda Octavia RS], letnik ______ [2018]. ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium
več člankov
Seminarji

Kadrovska šola

Predavateljici: Maja Brajnik, Doris Rakuša

Cilj Kadrovske šole? Da vas usposobimo, da boste kadrovske postopke in odločitve peljali z večjo odločnostjo, sigurnostjo in novim znanjem! Preverili bomo najpogostejše pasti, v katere se delodajalci v praksi ujamejo in glavne razloge zaradi katerih so delavci pred delovnim sodiščem uspešnejši… Več informacij >>> 

Nadzor zaposlenih na delovnem mestu

Predavateljica: Maja Brajnik

Pri izvajanju nadzora delavcev mora biti delodajalec še posebej previden, saj ga lahko izvaja le znotraj meja dopustnega, kar pomeni, da ta nadzor ne sme nesorazmerno posegati v pravico do zasebnosti delavcev. Na seminarju boste izvedeli, kakšne so meje dopustnega nadzora, ki je sorazmeren glede na poseg v pravico do zasebnosti delavcev ter katere so najbolj ključne točke in »pasti« na katere morajo biti delodajalci še posebej pozorni. Več informacij >>>