Danes je 5.8.2020

Najnovejši članki

Elektronska evidenca delovnega časa in razlika urGarancija

4.8.2020, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

V našem podjetju imamo elektronsko evidenco delovnega časa. Ta evidenca primerja mesečno delovno obveznost po delovnem koledarju in dejansko opravljene ure delavca. Te ure se morajo na letni ravni izničiti. Delavec ...

Dostopno za naročnike: Profi plus | Premium

Delo od doma: pravno preverjen vzorec ustrezne pogodbe in obvestila IRSD

4.8.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Zakon o delovnih razmerjih ureja delo od doma v določbah od 68. do 72. člena. Za delo na domu se šteje delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu oz. prostoru po svoji izbiri (ki je izven prostorov delodajalca), prav tako se šteje delo na daljavo, ki ga ...

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavki, ki je na čakanjuGarancija

3.8.2020, Lidija Turk, odvetnica, Vir: Verlag Dashöfer

Delavko smo 23. 3. 2020 poslali na čakanje, kjer je še danes - neprekinjeno. Iz vodstva so sporočili naj začnemo postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Zanima nas, kakšen je pravilen postopek? Ali jo moramo ...

Dostopno za naročnike: Profi plus | Premium

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga: postopek in inšpekcija

3.8.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Skladno z Zakonom o delovnih razmerjih lahko delodajalec redno odpove pogodbo o zaposlitvi, če obstaja utemeljen razlog, eden od teh je tudi poslovni razlog - če gre za prenehanje potreb po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi, ...

Inšpekcijski nadzor nad spoštovanjem določb interventne zakonodaje

30.7.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Namen interventne zakonodaje je omilitev negativnih posledic epidemije novega koronavirusa, ena od ključnih varovalk pri teh pa je prepoved odpuščanja. Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga Za primer naj omenimo Zakon o interventnih ukrepih za ...

Skrajšanje delovnega časa

29.7.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covid-19 (ZIUPDV) je začel veljati 11. 7. 2020 in uvedel nekaj sprememb tudi na področju skrajšanja delovnega časa, obveznosti delodajalcev pa navajamo v nadaljevanju. Prenesite si pravno preverjene vzorce ...

Dogovor o suspenzu (mirovanju) pogodbe o zaposlitvi (vzorec)Garancija

28.7.2020, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. Vzorec Delodajalec [ vstaviti naziv delodajalca, sedež delodajalca, matično št. in ident. št. za DDV delodajalca] , ki ga zastopa [vstaviti ime in priimek ter naziv ...

Dostopno za naročnike: Profi plus | Premium

Čakanje na delo

27.7.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covid-19 velja od 11. 7. 2020, bistvena ukrepa pa sta podaljšanje ukrepa povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo ter določitev in plačilo nadomestila delavcem, ki jim je bila ...

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov: pravila, postopek in inšpekcijaGarancija

26.7.2020, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Poslovni razlog Zakon o delovnih razmerjih Uradni list RS, št.  21/13 ,  78/13 popr. ,  47/15  - ZZSDT ,  33/16  - PZ-F,  52/16 ,  15/17  - odl. US,  22/19  - ZPosS in  81/19 , v nadaljevanju: ZDR-1 ...

Dostopno za naročnike: Profi plus | Premium

Odpoved pogodbe o zaposlitvi v primeru koriščenja začasnih ukrepov po interventnih zakonihGarancija

26.7.2020, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Pričakovati je, da bodo aktualne nepredvidljive razmere zaradi COVID-19 pri številnih delodajalcih povzročile nemalo ekonomskih težav, kar bo v praksi pomenilo tudi veliko število odpovedi iz ...

Dostopno za naročnike: Profi plus | Premium
več člankov
Najbolj brani članki

Pogodba o najemu vozila (vzorec)Garancija

7.10.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. NAJEMODAJALEC SEDEŽ MATIČNA ŠTEVILKA in NAJEMNIK NASLOV sklepata naslednjo n a j e m n o p o g o d b o 1.člen Predmet te najemne pogodbe je avtomobil znamke __________ [Škoda Octavia RS], letnik ______ [2018]. ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Dogovor o sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi (vzorec)Garancija

24.3.2016, Strokovni avtorski kolektiv, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite dokument v Wordu Ta Dogovor o sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi (v nadaljevanju: Dogovor) sta na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih in pogodbe o zaposlitvi z dne ______________, dogovorila in sklenila: __ ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Pogodba o ari (vzorec)Garancija

29.7.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. STRANKA 1 NASLOV In STRANKA 2 NASLOV Kraj in datum sklepata naslednjo P O G O D B O O A R I 1.člen Predmet te pogodbe je ara v višini _____ [5000€] za predmet glavne pogodbe, ki je ______ [ ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Kupoprodajna pogodba za rabljeno vozilo (vzorec)Garancija

28.5.2020, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. KUPOPRODAJNA POGODBA ZA RABLJENO VOZILO ki jo sklepata ______________________________________ številka osebnega dokumenta_____________________________ (prodajalec) in ___________________________________________ ...

Dostopno za naročnike: Profi plus | Premium

Pogodba o poslovnem sodelovanju (vzorec)Arhiv

7.10.2016, Kaja Breznik Ladinik odvetnica, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu POGODBA O POSLOVNEM SODELOVANJU ki sta jo dne ____________ [vstaviti] dogovorila in sklenila ____________________________ [vstaviti naziv družbe], _______________________ [vstaviti naslov], matična ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium
več člankov
Seminarji

Kadrovska šola

Predavateljici: Maja Brajnik, Doris Rakuša

Cilj Kadrovske šole? Da vas usposobimo, da boste kadrovske postopke in odločitve peljali z večjo odločnostjo, sigurnostjo in novim znanjem! Preverili bomo najpogostejše pasti, v katere se delodajalci v praksi ujamejo in glavne razloge zaradi katerih so delavci pred delovnim sodiščem uspešnejši… Več informacij >>> 

Nadzor zaposlenih na delovnem mestu

Predavateljica: Maja Brajnik

Pri izvajanju nadzora delavcev mora biti delodajalec še posebej previden, saj ga lahko izvaja le znotraj meja dopustnega, kar pomeni, da ta nadzor ne sme nesorazmerno posegati v pravico do zasebnosti delavcev. Na seminarju boste izvedeli, kakšne so meje dopustnega nadzora, ki je sorazmeren glede na poseg v pravico do zasebnosti delavcev ter katere so najbolj ključne točke in »pasti« na katere morajo biti delodajalci še posebej pozorni. Več informacij >>>