Danes je 11.7.2020

On-line seminar

Odgovarjamo na vse ukrepe na področju delovno pravne zakonodaje za odpravo posledic epidemije

Prijavite se na on-line seminar V ŽIVO

Datum: 23. 07. 2020
Čas: 10.00 - 11.00
Cena: 89,00 EUR
Število razpoložljivih mest: 10

Naroči    Več informacij

Če ste naročnik portala, se pred prijavo na on-line seminar v portal vpišite s svojim uporabniškim imenom in geslom. Naročnikom portala pripada brezplačna udeležba na spletnem seminarju. Če ne boste vpisani v portal, bo oddana plačljiva prijava, račun pa vam bomo poslali po pošti.

Kaj je on-line seminar?

Najnovejši članki

Državni zbor je sprejel novi, četrti, >>protikoronski<< zakon

10.7.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Državni zbor je sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covid-19. Za zakon je glasovalo 50 poslancev, proti pa 23. Med drugim zakon določa ukrepe glede nadomestila plače za čakanje na delo in nadomestilo za zaposlene, ki jim je odrejena ...

IP objavil mnenje glede uvedbe aplikacije in sledenju stikom zaradi koronavirusa

8.7.2020, Vir: Informacijski pooblaščenec

V Državni zbor je bil vložen predlog Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 - v predlogu pa je določena tudi aplikacija, ki sledi stikom, in sicer bi bila obvezna za osebe, pri katerih so potrdili okužbo z novim koronavirusom in ...

Preprečevanje pranja denarja: ZPPDFT-1B kmalu začne veljati

3.7.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Državni zbor je sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS (št. 91/2020, z dne 26. 6. 2020) - pozor, Zakon prične veljati 11. 7. 2020. Skladno z ...

Nov register neposestnih zastavnih pravic in premičnin ter izvajanje davčnega rubeža po ZDavP-2M

1.7.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020 vsebuje Uredbo o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, ki je podlaga za prenovo registra z namenom poenostavitve poslovanja in manjše možnosti napak. Uporabljati so se začeli členi ZDavP-2M, ...

Pravilnik o izvrševanju Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (vzorec)Garancija

30.6.2020, Strokovni kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. Družba,… [ navedba naziva, poslovnega naslova, zakonitega zastopnika ], na podlagi 16. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/ ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Pravilnik o izvajanju notranje kontrole po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) za pravne osebe (komentar)Garancija

30.6.2020, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Dne 19. 11. 2016 je v veljavo stopil Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/2016, v nadaljevanju ZPPDFT-1 ), ki določa ukrepe, pristojne organe in ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Dostopno za naročnike: Profi plus | Premium

Sklep o ugotovitvi dejanskih lastnikov po ZPPDFT-1 (vzorec)Garancija

30.6.2020, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisane Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. SKLEP O UGOTOVITVI DEJANSKIH LASTNIKOV PO ZPPDFT-1 Družba __________________________________________________________________________ (dopolniti: firma, sedež, matična ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Ocena tveganja: napotki za pripravo za zavezance po ZPPDFT-1Garancija

30.6.2020, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma je tveganje, da bo stranka izrabila zavezanca za pranje denarja ali financiranje terorizma oziroma bo stranka poslovno razmerje, transakcijo, ...

Dostopno za naročnike: Profi plus | Premium

Novela zakona o preprečevanju pranja denarja: pregled stranke, ocena tveganja, ugotavljanje dejanskega lastnika in ostale novostiGarancija

30.6.2020, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Splošno Z novelo Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma je bil sprejet dne ...

Dostopno za naročnike: Profi plus | Premium

Predlog za spremembo Zakona o delovnih razmerjih, ki bi urejal nadomestilo za odrejeno karanteno

29.6.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Miha Kordiš) je v obravnavo in sprejem Državnemu zboru predložila Predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o delovnih razmerjih, in sicer po skrajšanem postopku. Glavni namen zakona je ureditev nadomestila plače delavcem, ...

več člankov
Najbolj brani članki

Pogodba o ari (vzorec)Garancija

29.7.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. STRANKA 1 NASLOV In STRANKA 2 NASLOV Kraj in datum sklepata naslednjo P O G O D B O O A R I 1.člen Predmet te pogodbe je ara v višini _____ [5000€] za predmet glavne pogodbe, ki je ______ [ ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Predpogodba o prodaji nepremičnine (vzorec)Garancija

30.8.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. STRANKA 1 NASLOV in STRANKA 2 NASLOV sklepata naslednjo p r e d p o g o d b o: 1.člen Predmet te pogodbe je pogodba o prodaji nepremičnine med strankama _______ [STRANKA 1] in ________ [STRANKA 2]. 2.člen ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Dogovor o sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi (vzorec)Garancija

24.3.2016, Strokovni avtorski kolektiv, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite dokument v Wordu Ta Dogovor o sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi (v nadaljevanju: Dogovor) sta na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih in pogodbe o zaposlitvi z dne ______________, dogovorila in sklenila: __ ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Poziv delavcu na vrnitev na delo v skladu z 2. odst. 138. člena Zakona o delovnih razmerjih (vzorec)Garancija

22.4.2020, Strokovni kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. [vstaviti pisemsko glavo delodajalca] V/Na __________, dne __________ [vstaviti kraj in datum] POZIV DELAVCU NA VRNITEV NA DELO v skladu s 2. odst. 138. členom Zakona o ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Pogodba o najemu vozila (vzorec)Garancija

7.10.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. NAJEMODAJALEC SEDEŽ MATIČNA ŠTEVILKA in NAJEMNIK NASLOV sklepata naslednjo n a j e m n o p o g o d b o 1.člen Predmet te najemne pogodbe je avtomobil znamke __________ [Škoda Octavia RS], letnik ______ [2018]. ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium
več člankov
Seminarji

Kadrovska šola

Predavateljici: Maja Brajnik, Doris Rakuša

Cilj Kadrovske šole? Da vas usposobimo, da boste kadrovske postopke in odločitve peljali z večjo odločnostjo, sigurnostjo in novim znanjem! Preverili bomo najpogostejše pasti, v katere se delodajalci v praksi ujamejo in glavne razloge zaradi katerih so delavci pred delovnim sodiščem uspešnejši… Več informacij >>> 

Nadzor zaposlenih na delovnem mestu

Predavateljica: Maja Brajnik

Pri izvajanju nadzora delavcev mora biti delodajalec še posebej previden, saj ga lahko izvaja le znotraj meja dopustnega, kar pomeni, da ta nadzor ne sme nesorazmerno posegati v pravico do zasebnosti delavcev. Na seminarju boste izvedeli, kakšne so meje dopustnega nadzora, ki je sorazmeren glede na poseg v pravico do zasebnosti delavcev ter katere so najbolj ključne točke in »pasti« na katere morajo biti delodajalci še posebej pozorni. Več informacij >>>