Danes je 28.5.2022

Najnovejši članki

Elektronsko beleženje delovnega časa in varstvo osebnih podatkovGarancija

12.5.2022, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Odločili smo se za elektronsko beleženje delovnega časa. Namen je vedeti v vsakem trenutku, ali je določena oseba prisotna ali odsotna in za kateri tip odsotnosti gre. V storitev ne bomo vnesli obstoječih dopustov in obstoječih ur, ki jih ...

Dostopno za naročnike: Premium

Varstvo osebnih podatkov in privolitev kot pravna podlaga (v trženju in v delovnih razmerjih)Garancija

22.4.2022, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Obseg zbiranja in izmenjave osebnih podatkov se je tako med javnimi kot med zasebnimi akterji v zadnjih letih znatno povečal, kar še posebej velja za Evropsko Unijo. Razlog za to je v delovanju notranjega trga. Na eni strani je zasebnim podjetjem ...

Dostopno za naročnike: Premium

Pravilnik o izvajanju notranje kontrole po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) za pravne osebe (komentar)Garancija

22.4.2022, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Dne 5. 4. 2022 je v veljavo stopil Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/2022, v nadaljevanju ZPPDFT-2), ki določa ukrepe, pristojne organe in postopke za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi plus | Premium

Sklep o ugotovitvi dejanskih lastnikov po ZPPDFT-2 (vzorec)Garancija

22.4.2022, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Odprite vzorec v Wordu. SKLEP O UGOTOVITVI DEJANSKIH LASTNIKOV PO ZPPDFT-2 Družba __________________________________________________________________________ (dopolniti: firma, sedež, matična številka, davčna številka ), v nadaljevanju tudi ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Pravilnik o izvrševanju Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (vzorec)Garancija

22.4.2022, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Odprite vzorec v Wordu. Družba,… [ navedba naziva, poslovnega naslova, zakonitega zastopnika ], na podlagi 16. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/2022, v nadaljevanju ZPPDFT-2), dne ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2022 | 2021
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Kako pravilno izpolniti vlogo za državno pomoč zaradi dviga cen energentov? Rok je 15.4.2022!

13.4.2022, Vir: Verlag Dashöfer

... Podjetja, ki se zaradi dviga cen energentov soočate s povečanimi strošk,i lahko do petka, 15. 4. 2022, oddate vlogo za pomoč pri omilitvi posledic zaradi povišanja cen. Dvig cen energentov je marca naslovil Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, ki določa ...

Evropski plačilni sistem TARGET2 15. aprila ne bo posloval

11.4.2022, Vir: FURS

... Finančna uprava RS obvešča, da v petek, 15. 4. 2022, banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa, saj TARGET2 ne bo posloval. Zato Uprava RS za javna plačila na ta dan ne bo izvajala plačilnih storitev za proračunske uporabnike in pa storitve negotovinskega plačevanja ...

Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere podjetjem, ki jih je prizadela epidemija covid-19

11.4.2022, Vir: Slovenski podjetniški sklad

... Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis P1 Covid 2022 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Sredstva so namenjena mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP), da bi zagotovili likvidnost oz. ublažili posledice covid-19. Če tudi vaše podjetje spada med ...

Nov Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

8.4.2022, Vir: gov.si, Urad RS za preprečevanje pranja denarja

... V Uradnem listu RS (št. 48/2022 z dne 4. 4. 2022) je bil objavljen Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki je začel veljati 5. 4. 2022. Ta uvaja nove definicije glede na prenos Direktive (EU) 2019/1153 in Direktive (EU) 2019/2177 in izvajanje Uredbe (EU) 2018/1672. Med drugim ...

Pismo o nameri (vzorec)Garancija

1.4.2022, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... mag. Boštjan J. Turk Odprite vzorec v Wordu. P I S M O O N A M E R I člen Pismo o nameri je pisna izjava ene izmed strank oziroma obeh strank (pogosto gospodarskih družb) glede nameravane sklenitve pravnega posla. Uporablja se v času pogajanja in usklajevanja med strankama. Ker sta se v dotičnem ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium
več člankov
Najbolj brani članki
Seminarji

Kadrovska šola

Cilj Kadrovske šole? Da vas usposobimo, da boste kadrovske postopke in odločitve peljali z večjo odločnostjo, sigurnostjo in novim znanjem! Preverili bomo najpogostejše pasti, v katere se delodajalci v praksi ujamejo in glavne razloge zaradi katerih so delavci pred delovnim sodiščem uspešnejši… 

Več informacij >>> 

Elektronsko arhiviranje računovodske dokumentacije - računovodsko - davčni vidik

Udeleženci bodo skozi predavanje pridobili pregled katero računovodsko-davčno-poslovno dokumentacijo ter evidence moramo zaradi potreb računovodskega in davčnega nadzora, hraniti za določen čas, v nekaterih primerih pa tudi trajno.

Več informacij >>>