Danes je 22.2.2020
Najnovejši članki

Pogodba o zaposlitvi za dopolnilno delo (komentar)Garancija

19.2.2020, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Delavec, ki dela polni delovni čas, sme izjemoma skleniti pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom z drugim delodajalcem, vendar največ za osem ur na teden, po poprejšnjem soglasju delodajalcev, pri katerih je zaposlen s polnim delovnim časom, ...

Dostopno za naročnike: Profi plus | Premium

Amazon Europe po novem na voljo tudi slovenskim podjetjem

19.2.2020, Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, gov.si

Slovenska podjetja lahko po novem poslujejo prek platforme Amazon Europe. Slovenska podjetja lahko po novem poslujejo preko platforme Amazon Europe. Kot pojasnjuje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je Slovenija uvrščena med podprte države za ...

Merila in kriteriji za upravičenost do plačila za poslovno uspešnostGarancija

17.2.2020, Strokovni kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Plačilo za poslovno uspešnost (za katero se v praksi uporablja tudi izraz dodatek za poslovno uspešnost, trinajsta plača, božičnica ipd.) je skladno z drugim odstavkom 126. člena Zakona o delovnih razmerjih (1) ...

Dostopno za naročnike: Profi plus | Premium

Opomin

17.2.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Opomin posredujte s priporočeno pošto oz. priporočeno s povratnico - slednje je smiselno v primeru nadaljnjega sodnega postopka. Opomin je dopis, ki ga lahko uporabite, ko pogodbeni partner ni poravnal določenih obveznosti iz pravnega posla oz. vam ni ...

Podjemna pogodba (vzorec)

17.2.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Podjemna pogodba je opredeljena v Obligacijskem zakoniku, ki določa, da se s podjemno pogodbo podjemnik zavezuje opraviti določen posel (izdelava ali popravilo stvari, telesno ali umsko delo…), naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal. Podjemna ...

Izjava delavca o statusu delodajalca pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (vzorec)Garancija

10.2.2020, Strokovni kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. IZJAVA DELAVCA O STATUSU DELODAJALCA PRI IZRAČUNU AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ ZAPOSLITVE v skladu z 2. odst. in 6. odst. 127. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/ ...

Dostopno za naročnike: Profi plus | Premium

Elektronski bolniški list: obveznosti delodajalcev

3.2.2020, Vir: ZZZS, MJU, gov.si

Delodajalci pridobite elektronski bolniški list na spletnem portalu SPOT (e-VEM), za katerega potrebujte kvalificirano digitalno potrdilo in podeljeno pooblastilo, ali preko spletnega vmesnika eBOL in eNDM. S 1. februarjem 2020 se je uvedel elektronski ...

več člankov
Najbolj brani članki

Pogodba o poslovnem sodelovanju (vzorec)Arhiv

7.10.2016, Kaja Breznik Ladinik odvetnica, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu POGODBA O POSLOVNEM SODELOVANJU ki sta jo dne ____________ [vstaviti] dogovorila in sklenila ____________________________ [vstaviti naziv družbe], _______________________ [vstaviti naslov], matična ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Pogodba o prodaji solastniškega deleža na nepremičnini (vzorec)Garancija

30.8.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. STRANKA 1 NASLOV in STRANKA 2 NASLOV sklepata naslednjo p o g o d b o o p r o d a j i s o l a s t n i š k e g a d e l e ž a n a n e p r e m i č n i n i 1.člen Predmet te pogodbe je solastniški delež na ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Pogodba o najemu vozila (vzorec)Garancija

7.10.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. NAJEMODAJALEC SEDEŽ MATIČNA ŠTEVILKA in NAJEMNIK NASLOV sklepata naslednjo n a j e m n o p o g o d b o 1.člen Predmet te najemne pogodbe je avtomobil znamke __________ [Škoda Octavia RS], letnik ______ [2018]. ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Privolitev za zbiranje osebnih podatkov po GDPR (vzorec)Garancija

15.12.2017, Mojca Fakin, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu Vzorec je pripravljen za več namenov, kjer stranke ta namen ustrezno opredelijo, vzorec je za lažje razumevanje podan na konkretnem primeru: v oglatih oklepajih so zato podana pojasnila in primeri, katere podatke je ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Predpogodba o prodaji nepremičnine (vzorec)Garancija

30.8.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. STRANKA 1 NASLOV in STRANKA 2 NASLOV sklepata naslednjo p r e d p o g o d b o: 1.člen Predmet te pogodbe je pogodba o prodaji nepremičnine med strankama _______ [STRANKA 1] in ________ [STRANKA 2]. 2.člen ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium
več člankov
Seminarji

Kadrovska šola

Predavateljici: Maja Brajnik, Doris Rakuša

Cilj Kadrovske šole? Da vas usposobimo, da boste kadrovske postopke in odločitve peljali z večjo odločnostjo, sigurnostjo in novim znanjem! Preverili bomo najpogostejše pasti, v katere se delodajalci v praksi ujamejo in glavne razloge zaradi katerih so delavci pred delovnim sodiščem uspešnejši… Več informacij >>> 

Nadzor zaposlenih na delovnem mestu

Predavateljica: Maja Brajnik

Pri izvajanju nadzora delavcev mora biti delodajalec še posebej previden, saj ga lahko izvaja le znotraj meja dopustnega, kar pomeni, da ta nadzor ne sme nesorazmerno posegati v pravico do zasebnosti delavcev. Na seminarju boste izvedeli, kakšne so meje dopustnega nadzora, ki je sorazmeren glede na poseg v pravico do zasebnosti delavcev ter katere so najbolj ključne točke in »pasti« na katere morajo biti delodajalci še posebej pozorni. Več informacij >>>