Danes je 23.1.2021

Najnovejši članki

Vlada se je seznanila s PKP8

22.1.2021, Vir: Vlada Republike Slovenije, gov.si

Vlada RS se je seznanila z osnutkom Predloga Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic covid-19, ki bo obravnavan na Ekonomsko-socialnem svetu. Predlog PKP8 vsebuje pomoč delodajalcem zaradi dviga minimalne plače, in sicer je Vlada predlagala določitev ...

Prenos osebnih podatkov v tretje države in brexitGarancija

21.1.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Uvodoma izpostavljamo, da je temeljni namen pravil, ki se nanašajo na prenos osebnih podatkov v tretje države, zagotavljanje določene stopnje ravni varstva osebnih podatkov posameznikov, ki so ...

Dostopno za naročnike: Premium

Subvencioniranje zaposlovanja brezposelnih na zelenih delovnih mestih

21.1.2021, Vir: ZRSZ

Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) obvešča, da je objavljeno javno povabilo delodajalcem za spodbujanje zaposlovanja na zelenih delovnih mestih. To je odpro najdlje do 30. junija letos oz. do porabe sredstev - teh je na voljo 1,5 milijona evrov. Kot ...

50. redna seja Vlade - ukrepi, sprejeti 20. januarja

21.1.2021, Vir: Vlada RS, pristojna ministrstva, gov.si

Vlada RS je na 50. redni seji odločala o nadaljnjih ukrepih za zamejitev epidemije koronavirusa in izdala nekaj odlokov, ki jih navajamo v nadaljevanju. Prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja ...

Kaj naj bi uvedel PKP8?

20.1.2021, Vir: Vlada Republike Slovenije, gov.si

V pripravi je nov protikoronski paket ukrepov, t.i. PKP8. Z novim zakonom naj bi se podaljšal ukrep 80% nadomestila za čakanje delavcev na delo doma, in sicer naj bi se podaljšal do konca letošnjega aprila. Prav tako naj bi PKP8 podaljšal ukrep skrajšanja ...

Testiranje delavcev na SARS-CoV-2 in varstvo osebnih podatkovGarancija

18.1.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

V okviru ukrepov za zajezitev epidemije covid-19 so se številni delodajalci že poslužili ukrepa izvedbe hitrega testiranja svojih delavcev z namenom zagotovitve varnega delovnega okolja. S takim ...

Dostopno za naročnike: Premium

Spletna trgovina

15.1.2021, Vir: Verlag Dashöfer

Spletna trgovina je, sploh v času epidemije, v porastu, ob tem pa opozarjamo, da morate biti posebej pozorni tudi na vidik varstva osebnih podatkov. Obiskovalci spletne trgovine morajo biti namreč ustrezno obveščeni o: tem, kateri osebni podatki se ...

Novela Zakona o kazenskem postopku (ZKP)Garancija

14.1.2021, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Državni zbor RS je nedavno sprejel novelo zakona o kazenskem postopku (ZKP), ki posega na različne vsebinske sklope kazenskega postopka. Ena izmed pomembnejših sprememb se nanaša na povečanje ekspeditivnosti kazenskega postopka. Tako mora ...

Dostopno za naročnike: Profi plus | Premium

Ključni finančni ukrepi po PKP6 in PKP7 za podjetjaGarancija

14.1.2021, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Protikoronska paketa 6 in 7 (PKP6 in PKP7) prinašata nekatere dodatne finančne ukrepe za pomoč od krize prizadetim podjetjem. Oprostitev plačila najemnine V primerih, ko sta lastnika poslovnih stavb in poslovnih prostorov Republika ...

Dostopno za naročnike: Profi plus | Premium

Podaljšanje epidemije in drugi ukrepi, ki jih je Vlada sprejela 13. januarja

14.1.2021, Vir: Vlada RS, pristojna ministrstva, gov.si

Vlada RS je na 48. redni seji (13. 1. 2021) sprejemala ukrepe glede epidemije koronavirusa, ki jih povzemamo v nadaljevanju. Epidemija koronavirusa podaljšana za 60 dni Vlada je izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni covid-19 na območju ...

več člankov
Najbolj brani članki

Pogodba o najemu vozila (vzorec)Garancija

7.10.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. NAJEMODAJALEC SEDEŽ MATIČNA ŠTEVILKA in NAJEMNIK NASLOV sklepata naslednjo n a j e m n o p o g o d b o 1.člen Predmet te najemne pogodbe je avtomobil znamke __________ [Škoda Octavia RS], letnik ______ [2018]. ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Pismo o nameri (vzorec)Garancija

3.7.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. IME IN PRIIMEK NASLOV P I S M O O N A M E R I 1.člen Spodaj podpisani IME IN PRIIMEK izjavljam, da sem pripravljen skleniti Pogodbo o najemu z možnostjo odkupa z nasprotno stranko IME IN PRIIMEK NASPROTNE ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Kupoprodajna pogodba za blago (vzorec)Garancija

7.10.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. KUPEC NASLOV in PRODAJALEC SEDEŽ MATIČNA ŠTEVILKA sklepata naslednjo p r o d a j n o p o g o d b o 1.člen Na podlagi te pogodbe se prodajalec zavezuje, da bo kupcu priskrbel ________ [20m 3 hrastovega lesa] , ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Dogovor o sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi (vzorec)Arhiv

24.3.2016, Strokovni avtorski kolektiv, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite dokument v Wordu Ta Dogovor o sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi (v nadaljevanju: Dogovor) sta na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih in pogodbe o zaposlitvi z dne ______________, dogovorila in sklenila: __ ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Pogodba o poslovnem sodelovanju (vzorec)Arhiv

7.10.2016, Kaja Breznik Ladinik odvetnica, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu POGODBA O POSLOVNEM SODELOVANJU ki sta jo dne ____________ [vstaviti] dogovorila in sklenila ____________________________ [vstaviti naziv družbe], _______________________ [vstaviti naslov], matična ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium
več člankov
Seminarji

Kadrovska šola

Predavateljici: Maja Brajnik, Doris Rakuša

Cilj Kadrovske šole? Da vas usposobimo, da boste kadrovske postopke in odločitve peljali z večjo odločnostjo, sigurnostjo in novim znanjem! Preverili bomo najpogostejše pasti, v katere se delodajalci v praksi ujamejo in glavne razloge zaradi katerih so delavci pred delovnim sodiščem uspešnejši… Več informacij >>> 

Nadzor zaposlenih na delovnem mestu

Predavateljica: Maja Brajnik

Pri izvajanju nadzora delavcev mora biti delodajalec še posebej previden, saj ga lahko izvaja le znotraj meja dopustnega, kar pomeni, da ta nadzor ne sme nesorazmerno posegati v pravico do zasebnosti delavcev. Na seminarju boste izvedeli, kakšne so meje dopustnega nadzora, ki je sorazmeren glede na poseg v pravico do zasebnosti delavcev ter katere so najbolj ključne točke in »pasti« na katere morajo biti delodajalci še posebej pozorni. Več informacij >>>