Danes je 25.5.2020

Najnovejši članki

Ukrep subvencioniranega skrajšanega delovnega časa: novi protikoronski ukrepGarancija

22.5.2020, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o, Vir: Verlag Dashöfer

Vlada je po preklicu Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), Uradni list RS, št. 68/2020. 1 epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) pripravila predlog Zakona ...

Dostopno za naročnike: Profi plus | Premium

Orodja za ocenjevanje tveganj na področju varnosti in zdravja pri delu

22.5.2020, Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gov.si

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) obvešča, da je na spletni strani portala za varnost in zdravje pri delu objavil nova spletna orodja OiRA, ki so namenjena ocenjevanju tveganj pri varnosti in zdravju pri delu. Tri nova ...

1. 6. 2020 nehajo veljati začasni ukrepi glede sodnih, upravnih in drugih javnopravnih zadev

22.5.2020, Vir: Verlag Dashöfer

1. junija 2020 bodo prenehali veljati ukrepi glede sodnih, upravnih in drugih javnopravnih zadev, ki so bili sprejeti za obvladovanje epidemije novega koronavirusa in jih ureja Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi ...

Akcijski načrt za celovito politiko EU na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma

20.5.2020, Vir: gov.si, Urad RS za preprečevanje pranja denarja

Evropska komisija je pripravila in objavila Akcijski načrt za celovito politiko Evropske unije na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, je sporočil Urad RS za preprečevanje pranja denarja. Načrt je osnovan na šestih stebrih glede ...

Vlada zaključila z obravnavo predloga Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 za državljane in gospodarstvo

20.5.2020, Vir: Vlada RS

Vlada RS obvešča, da je zaključila z obravnavo predloga Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije bolezni COVID-19 za državljane in gospodarstvo (t.i. #PKP3), ki obsega ukrepe tudi s področja dela in gospodarstva. O novostih bomo ...

Merjenje telesne temperature v poslovnih prostorih oz. poslovalnicah

19.5.2020, Vir: Informacijski pooblaščenec

Informacijski pooblaščenec je odgovarjal na vprašanje o uvedbi merjenja telesne temperature tako zaposlenih kot tudi strank, ki bi prišle v poslovne prostore oz. poslovalnice, in sicer banke. Pri tem se oseb ne bi predhodno identificiralo, prav tako ne bi bila ...

Postopek redne in poenostavljene prisilne poravnaveGarancija

18.5.2020, Dida Volk, Vir: Verlag Dashöfer

Zaradi posledic, ki jih ima epidemija na gospodarstvo, bo morebiti marsikatero podjetje razmišljalo o možnosti, da se v sodnem postopku prisilne poravnave vsaj delno razbremeni svojih obveznosti do upnikov. Postopke prisilne poravnave ureja Zakon o ...

Dostopno za naročnike: Profi plus | Premium

Covid-19: obveznosti delodajalca pri vračanju delavcev na deloGarancija

18.5.2020, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Ob postopnem sproščanju sistemskih ukrepov za omejitev širjenja bolezni COVID-19 s strani Republike Slovenije, se vedno večje število delodajalcev odloča za ponovno organizacijo delovnega procesa na ...

Dostopno za naročnike: Profi plus | Premium

Danes začne veljati Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS

18.5.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Danes, 18. 5. 2020, začne veljati Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, s tem pa preneha veljati Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. ...

MJU in MP o veljavnosti interventnih ukrepov na področju pravosodja

18.5.2020, Vir: Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za javno upravo, gov.si

Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za pravosodje pojasnjujeta veljavnost interventnih ukrepov s področja pravosodja. Vlada RS je namreč preklicala epidemijo 14. maja 2020 (Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) - ...

več člankov
Najbolj brani članki

Poziv delavcu na vrnitev na delo v skladu z 2. odst. 138. člena Zakona o delovnih razmerjih (vzorec)Garancija

22.4.2020, Strokovni kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. [vstaviti pisemsko glavo delodajalca] V/Na __________, dne __________ [vstaviti kraj in datum] POZIV DELAVCU NA VRNITEV NA DELO v skladu s 2. odst. 138. členom Zakona o ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Predpogodba o prodaji nepremičnine (vzorec)Garancija

30.8.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. STRANKA 1 NASLOV in STRANKA 2 NASLOV sklepata naslednjo p r e d p o g o d b o: 1.člen Predmet te pogodbe je pogodba o prodaji nepremičnine med strankama _______ [STRANKA 1] in ________ [STRANKA 2]. 2.člen ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Pogodba o poslovnem sodelovanju (vzorec)Garancija

7.10.2016, Kaja Breznik Ladinik odvetnica, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu POGODBA O POSLOVNEM SODELOVANJU ki sta jo dne ____________ [vstaviti] dogovorila in sklenila ____________________________ [vstaviti naziv družbe], _______________________ [vstaviti naslov], matična ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Dogovor o sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi (vzorec)Garancija

24.3.2016, Strokovni avtorski kolektiv, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite dokument v Wordu Ta Dogovor o sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi (v nadaljevanju: Dogovor) sta na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih in pogodbe o zaposlitvi z dne ______________, dogovorila in sklenila: __ ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Pogodba o najemu vozila (vzorec)Garancija

7.10.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. NAJEMODAJALEC SEDEŽ MATIČNA ŠTEVILKA in NAJEMNIK NASLOV sklepata naslednjo n a j e m n o p o g o d b o 1.člen Predmet te najemne pogodbe je avtomobil znamke __________ [Škoda Octavia RS], letnik ______ [2018]. ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium
več člankov
Seminarji

Kadrovska šola

Predavateljici: Maja Brajnik, Doris Rakuša

Cilj Kadrovske šole? Da vas usposobimo, da boste kadrovske postopke in odločitve peljali z večjo odločnostjo, sigurnostjo in novim znanjem! Preverili bomo najpogostejše pasti, v katere se delodajalci v praksi ujamejo in glavne razloge zaradi katerih so delavci pred delovnim sodiščem uspešnejši… Več informacij >>> 

Nadzor zaposlenih na delovnem mestu

Predavateljica: Maja Brajnik

Pri izvajanju nadzora delavcev mora biti delodajalec še posebej previden, saj ga lahko izvaja le znotraj meja dopustnega, kar pomeni, da ta nadzor ne sme nesorazmerno posegati v pravico do zasebnosti delavcev. Na seminarju boste izvedeli, kakšne so meje dopustnega nadzora, ki je sorazmeren glede na poseg v pravico do zasebnosti delavcev ter katere so najbolj ključne točke in »pasti« na katere morajo biti delodajalci še posebej pozorni. Več informacij >>>