Danes je 5.6.2020

Najnovejši članki

Evropska sredstva za začasno denarno nadomestilo

4.6.2020, Vir: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, gov.si

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko obvešča, da je izdala odločitev o finančni podpori, in sicer za program COVID-19 - Začasno denarno nadomestilo«, ki znaša 4,6 milijona evrov. Sredstva bo namenil Evropski ...

Odredba dela s skrajšanim delovnim časom in delna napotitev na začasno čakanje na delo (vzorec)Garancija

3.6.2020, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. ODREDBA DELA S SKRAJŠANIM DELOVNIM ČASOM IN DELNA NAPOTITEV NA ZAČASNO ČAKANJE NA DELO Delodajalec ____________ [ vstaviti naziv in sedež delodajalca ], ki ga zastopa _____ ...

Dostopno za naročnike: Profi plus | Premium

ZIUOOPE in spodbujanje gospodarstva

2.6.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Državni zbor je sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), ki med drugim vključuje tudi ukrepe za spodbujanje gospodarstva in ukrepe na področju infrastrukture, nekaj jih povzemamo v nadaljevanju. ...

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

2.6.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Vlada RS je določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma in ga poslala v Državni zbor v obravnavo po nujnem postopku. Predlog je namenjen uskladitvi s pravom Evropske unije, in ...

ZIUOOPE in vpliv na javno naročanje

2.6.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Državni zbor je sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), ki med drugim vključuje ukrepe za spodbujanje gospodarstva in s področja infrastrukture. Tako velja, da (ne glede na določbe ZJN-3) lahko ...

Uredba glede metodologije za oceno škode podjetjem, pogojev in postopkov dodelitve sredstev

1.6.2020, Vir: Verlag Dashöfer

V Uradnem listu RS (št. 74/2020, z dne 21. 5. 2020) je bila objavljena Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode, podojih in postopku dodelitve javnih sredstev iz točke b) drugega odstavka 20.a člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID- ...

Pravice iz javnih sredstev se ne podaljšujejo več avtomatično

1.6.2020, Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gov.si

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) opozarja, da se od 1. junija 2020 pravice iz javnih sredstev ne podaljšujejo več avtomatično kot je to veljalo med epidemijo novega koronavirusa. To pomeni, da morate za podaljšanje ...

MP objavil pojasnila glede rokov v sodnih zadevah

1.6.2020, Vir: Ministrstvo za pravosodje, gov.si

S 1. 6. 2020 prenehajo veljati začasni ukrepi, ki so bili sprejeti v Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Ministrstvo za pravosodje je zato ...

DZ sprejel IZOOPIZG

1.6.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Državni zbor RS je sprejel Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG). Zakon določa kriterije za določitev pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji novega ...

DZ sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19

1.6.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Državni zbor je sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), ki določa začasne ukrepe, nekaj pa jih navajamo v nadaljevanju. Državni zbor je sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo ...

več člankov
Najbolj brani članki

Poziv delavcu na vrnitev na delo v skladu z 2. odst. 138. člena Zakona o delovnih razmerjih (vzorec)Garancija

22.4.2020, Strokovni kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. [vstaviti pisemsko glavo delodajalca] V/Na __________, dne __________ [vstaviti kraj in datum] POZIV DELAVCU NA VRNITEV NA DELO v skladu s 2. odst. 138. členom Zakona o ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Kupoprodajna pogodba za blago (vzorec)Garancija

7.10.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. KUPEC NASLOV in PRODAJALEC SEDEŽ MATIČNA ŠTEVILKA sklepata naslednjo p r o d a j n o p o g o d b o 1.člen Na podlagi te pogodbe se prodajalec zavezuje, da bo kupcu priskrbel ________ [20m 3 hrastovega lesa] , ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Pogodba o poslovnem sodelovanju (vzorec)Arhiv

7.10.2016, Kaja Breznik Ladinik odvetnica, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu POGODBA O POSLOVNEM SODELOVANJU ki sta jo dne ____________ [vstaviti] dogovorila in sklenila ____________________________ [vstaviti naziv družbe], _______________________ [vstaviti naslov], matična ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Predpogodba o prodaji nepremičnine (vzorec)Garancija

30.8.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. STRANKA 1 NASLOV in STRANKA 2 NASLOV sklepata naslednjo p r e d p o g o d b o: 1.člen Predmet te pogodbe je pogodba o prodaji nepremičnine med strankama _______ [STRANKA 1] in ________ [STRANKA 2]. 2.člen ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Pogodba o najemu vozila (vzorec)Garancija

7.10.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Odprite vzorec v Wordu. NAJEMODAJALEC SEDEŽ MATIČNA ŠTEVILKA in NAJEMNIK NASLOV sklepata naslednjo n a j e m n o p o g o d b o 1.člen Predmet te najemne pogodbe je avtomobil znamke __________ [Škoda Octavia RS], letnik ______ [2018]. ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium
več člankov
Seminarji

Kadrovska šola

Predavateljici: Maja Brajnik, Doris Rakuša

Cilj Kadrovske šole? Da vas usposobimo, da boste kadrovske postopke in odločitve peljali z večjo odločnostjo, sigurnostjo in novim znanjem! Preverili bomo najpogostejše pasti, v katere se delodajalci v praksi ujamejo in glavne razloge zaradi katerih so delavci pred delovnim sodiščem uspešnejši… Več informacij >>> 

Nadzor zaposlenih na delovnem mestu

Predavateljica: Maja Brajnik

Pri izvajanju nadzora delavcev mora biti delodajalec še posebej previden, saj ga lahko izvaja le znotraj meja dopustnega, kar pomeni, da ta nadzor ne sme nesorazmerno posegati v pravico do zasebnosti delavcev. Na seminarju boste izvedeli, kakšne so meje dopustnega nadzora, ki je sorazmeren glede na poseg v pravico do zasebnosti delavcev ter katere so najbolj ključne točke in »pasti« na katere morajo biti delodajalci še posebej pozorni. Več informacij >>>